Znáte ideálního pacienta pro novou fixní kombinaci?

Před nedávnem rozšířila spektrum antidiabetik další zajímavá skupina léků. Jedná se o kombinaci s fixním poměrem dávek bazálního inzulinu (BI) a analoga GLP-1 receptoru (GLP-RA), která představuje velmi zajímavou alternativu ke klasické intenzifikaci léčby bazálním inzulinem. Kteří diabetici by mohli z této terapie nejvíce profitovat? V následujícím textu se můžete seznámit s pěti typickými klinickými situacemi, kdy je vhodné o nové fixní kombinaci uvažovat, nebo se podívejte na video pod článkem, kde o nich v jedné minutě hovoří MUDr. Kateřina Urbancová z Diabetologické a interní ambulance v Ostravě.

„Fixní kombinace“ BI a GLP-1 RA je indikována jako přídavná terapie k metforminu u dospělých pacientů s diabetem 2. typu ke zlepšení glykemické kontroly, pokud metformin samotný nebo v kombinaci s jiným perorálním antidiabetikem či s BI po optimální titraci nestačí pro dosažení hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) nižší než 60 mmol/mol, byť se daří dosahovat cílové glykemie nalačno.

Jak vypadá ideální pacient

Z indikace „fixní kombinace“ BI a GLP-1 RA může modelově nejvíce profitovat pět typů nemocných. Podání je vhodné u diabetika 2. typu léčeného perorálními antidiabetiky a BI v dávce více než 20 IU, u něhož:

  1. tato strategie nevede ani po 6–12 měsících k dobré kompenzaci. Pacient má sice uspokojivou cílovou glykemii nalačno, nedosahuje však cílových hodnot HbA1c, a to z důvodu reziduální, většinou postprandiální, hyperglykemie;
  2. v důsledku léčby BI dochází k přibývání na hmotnosti nebo se pacient váhového přírůstku velmi obává;
  3. existuje obava nebo riziko z nepřijatelné hypoglykemie při další titraci BI;
  4. navzdory léčbě BI došlo k dalšímu nárůstu HbA1c;
  5. je sice potřeba intenzifikovat terapii, ale z rodinných či pracovních důvodů pacient odmítá další aplikaci inzulinu. Takový diabetik by z jednoduchého dávkovacího režimu při jedné aplikaci 1× denně také profitoval.

Kdy nelze čekat zázraky

A ve kterých případech lze naopak očekávat spíše sporné výsledky při podání „fixní kombinace“ bazálního inzulinu a analoga GLP-1 receptoru?

  1. u „obtížného“ pacienta, u kterého se z různých (i ne zcela jasných) důvodů nedaří dlouhodobě dosáhnout kompenzace;
  2. u nemocného s vysokými dávkami bazálního inzulinu (50 IU), jenž nemá uspokojivě kompenzovanou ani glykemii nalačno;
  3. u jasných kandidátů intenzifikované inzulinoterapie.

Připomeňme, že v klinické praxi jsou zatím dostupné dvě kombinace s fixním poměrem dávek BI a GLP-RA: přípravek Suliqua (IGlarLixi, Sanofi Aventis), který kombinuje účinek inzulinu glargin + lixisenatidu, a Xultophy (IDegLira, Novo Nordisk), jenž obsahuje inzulin degludek + liraglutid, přičemž podle SÚKL lze oba považovat za obdobně účinné a bezpečné.

 

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na sympoziu společnosti Sanofi s názvem „Škola jízdy pro pokročilé aneb jak získat přehled v nových možnostech léčby diabetu“ přednesla:
MUDr. Kateřina Urbancová
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava