Žhavé novinky i inspirace pro praxi ambulantních diabetologů

Změna pojetí tradiční podzimní diabetologické akce v Poděbradech s názvem „Aktuality v diabetologii“ na Kongres ambulantní diabetologie, ke které došlo před 3 lety, se ukázala jako velmi dobrý nápad. Svědčila o tom i vysoká účast na letošním ročníku, jehož návštěvníci mohli v odborném programu vyslechnout jak žhavé novinky z různých oblastí diabetologie, tak inspiraci pro každodenní praxi ambulantních diabetologů i přednášky, které znamenaly určitý návrat ke kořenům. Přinášíme krátké zhodnocení z úst MUDr. Evy Račické, předsedkyně Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD).

 

Jak by se podle Vás dal ve stručnosti charakterizovat letošní ročník Kongresu ambulantní diabetologie „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017“?

Dá se říci, že postgraduální diabetologický kongres v Poděbradech se už pomalu stává součástí života praktického diabetologa. Letos se tato odborná akce konala již potřetí jako „Kongres ambulantní diabetologie“. Zazněly zde některé horké novinky na poli farmakoterapie, jež mohou přispět k větší individualizaci léčby na míru konkrétnímu diabetikovi s přihlédnutím k jeho dalším komorbiditám, i ryze praktické prezentace. Příchod stále nových a účinnějších intervencí však klade na diabetology stále větší nároky na další postgraduální vzdělávání, aby dokázali přenést novinky nejen z oblasti farmakoterapie do každodenní praxe.

Vedle čistě diabetologické problematiky se však na kongresu hovořilo i o příbuzných tématech zahrnujících léčbu nejčastějších diabetologických komorbidit. Na kongresu vystoupili uznávaní odborníci z oblasti kardiologie, lipidologie, nefrologie, oftalmologie či hepatologie takže si každý mohl vybrat z široké nabídky témat příbuzných oborů, a tak ještě lépe porozumět souvislostem mezi diabetem a přidruženými onemocněními. Cílem přednášejících bylo pokusit se převést nejnovější vědecké poznatky ze svého oboru do podoby přijatelné pro každodenní praxi ambulantních diabetologů.

Součástí kongresu byly také velmi zajímavé workshopy. Na jaké oblasti se letos zaměřily?

Workshopy se věnovaly ryze praktickým tématům. Kolegové, kteří je navštívili, se mohli např. seznámit s IT vychytávkami pro léčbu diabetu a počítačovými programy, které pomáhají s kontrolou ekonomického provozu ambulance ve vztahu k úhradové vyhlášce. V dalším workshopu psycholog radil přítomným, jak slušně a v klidu zvládat slovní agresi a agresivního pacienta, ale hovořilo se i o prvním telemetrickém systému, který funguje v rámci české diabetologie, nebo o tom, jak se tvoří a pro koho je určená vhodná preventivní diabetická obuv. Velmi zajímavá byla i diskuse o úhradách pro ambulantní specialisty v letech 2016 a 2017.

Myslím, že jsme se v rámci celého odborného programu dotkli velmi širokého pole, jež pokrývá každodenní praxi ambulantního diabetologa a že každý kdo kongres navštívil si z programu vybral pro sebe něco zajímavého a přínosného.

Které přednášky z letošního programu byste vyzdvihla?

Velkou pozornost auditoria vzbudila prezentace prof. Cyrila Höschla s názvem „Výraz tváře jako okno do duše“, který hovořil o principech, na základě kterých umí lidský mozek v davu ve vteřině rozpoznat známé tváře a umí analyzovat intenzitu a druh emocí v lidské tváři. Díky prof. Höschlovi si teď bude svých pacientů všímat ještě více než dosud, obrazně řešeno bude s větším porozumněním „číst“ z jejich tváří.

Velký význam měla i přednáška doc. Duška, který představil možnosti, jež může diabetologii přinést lepší statistické zpracování dat o našich pacientech. Pokud budeme mít díky chystanému diabetologickému registru kvalitnější údaje o počtu pacientů, včetně informací o jejich komorbiditách, a lepší přehled o poskytované léčbě, pomůže nám to dále péči o diabetiky ještě zkvalitnit. z praktického hlediska nám to pak může významně zlepšit vyjednávací pozici při jednáních s plátci péče. 

Na jednom z workshopů zazněla prezentace pilotního testování telemedicínského monitorování v diabetologii. Jak se jako ambulantní diabetolog díváte na možnost dálkové monitorace glykemie a další parametrů svých pacientů?

Na zmiňovaném workshopu se hovořilo o projektu DiaBetty, který testuje v reálné praxi možnost telemetrické kontroly glykemie u pacientek s gestačním diabetem. Jedná se o malý pilotní projekt, který je ovšem prvním reálně běžícím telemetrickým diabetologickým projektem, jež probíhá ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou. Současně je to první krok k tomu, aby se telemetrie v diabetologii mohla etablovat jako funkční alternativa stávající poskytované péči. Kromě sledování pacientek s gestačním diabetem ovšem rozvíjí např. i kontinuální monitorování údajů ze senzorů inzulinové pumpy, které pacienti mohou pomocí mobilního telefonu sdílet nejen se svým lékařem, ale v případě mladších diabetiků 1. typu i s rodiči.

Příchod těchto technologií do praxe bude bezesporu znamenat větší komfort a zkvalitnění péče pro pacienty, ale současně další práci pro samotného diabetologa. Proto bychom uvítali, kdyby bylo možné v rámci jednání se zdravotními pojišťovnami dohodnout úhrady za tuto moderní péči, tak aby si ji mohli diabetologové nasmlouvat a pacientům ji pak ve větší míře poskytovat.