Zdraví kostí – u pacientů s CRPC podstatné!

Přednosta Urologické kliniky při Univerzitní nemocnici Schleswig-Holstein v německém Lübecku prof. Dr. med. Axel Merseburger přednášel na barcelonském kongresu EAU v březnu 2019 o pokrocích v terapii pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) a nebezpečí, které na ně číhá v podobě kostních metastáz a fraktur. Řekl: „Za posledních 10 let doznala farmakoterapie i paradigma managementu CRPC bouřlivého rozvoje – objevily se nové účinné látky i koncepty, přesto u onkologických i neonkologických pacientů mohou úspěšnost léčby nepříznivě ovlivňovat i nepřímé komplikace, například zlomeniny.“ Do 1 roku po utrpěné zlomenině krčku stehenní kosti umírá plných 14–58 % mužů a žen ve věku > 60 let (Schnell S et al., Geriatr Orthop Surg Rehabil 2010).

Je přitom známo, že v čase diagnózy CRPC vykazuje přítomnost kostních metastáz > 80 % pacientů (Merseburger AS et al., Oncologist 2013) a že například androgen deprivační terapie využívaná u karcinomu prostaty zvyšuje riziko fraktur kostí (Guise TA et al., Oncologist 2006), které se s podáním dalších léků (mj. glukokortikoidů) ještě prohlubuje (Bienz M, Saad F, Bonekey Rep 2015).

„Některým typům zlomenin je možné předcházet a existují i validované nástroje, pomocí nichž je možné riziko vzniku klinických fraktur vyhodnocovat a informovat o něm pacienta i další kolegy, kteří jej léčí,“ upozorňuje přednášející a obrací pozornost i ke korektivním opatřením v tomto ohledu.

Více než 27 % hlasujících urologů v barcelonském kongresovém centru Fira přitom bylo toho názoru, že je vhodné suplementovat pacienta s CRPC vitaminem D spolu s kalciem, a téměř 40 % přítomných si myslí, že je dobré též vést léčbu pomocí přípravků podporujících zdraví kostí (například bisfosfonáty či denosumabem). 

„Pozornost je nutno věnovat především identifikaci kostních metastáz a správnému využívání zobrazovacích technik. O vhodném využívání magnetické rezonance a výpočetní tomografie se nadále vedou vzrušené debaty, podobně jako o správné indikaci a časování iniciálního a následného skenování kostry – a to i na půdě výzkumné skupiny RADAR,“ podotýká mimo jiné A. Merseburger a odkazuje na zdroj Crawford ED et al., Urology 2014.

(red)