Vliv L-mentolu na peristaltiku jícnu a jícnový svěrač

Mentol je běžnou součástí potravin a pochutin, jako jsou sladkosti, žvýkačky a nápoje, ale také nejrůznějších léčiv a potravních doplňků, používaných k léčbě gastroezofageální refluxní choroby (GERD). Přitom panuje názor, že mentol a peprmint jsou spouštěči příznaků GERD. Chemicky se jedná o monoterpen (2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1-ol), což je bílá či průhledná a za pokojové teploty krystalická látka charakteristické vůně. Je součástí silice máty peprné a má mírné lokálně anestetické účinky, snižuje podráždění jícnu a tlumí nadýmání. Je taktéž slabým agonistou kappa-opioidního receptoru. Peprmint je obchodní označení výrobků, které mentol a silice máty peprné obsahují.

Chladivý zklidňující balzám, nebo chladný provokatér?

Zklidňující účinky mentolu na gastrointestinální systém (GIT) jsou empiricky známy již velmi dlouhou dobu a nějaký čas se i ví, že mentol nastříknutý na sliznici jícnu tlumí jeho peristaltiku (Hiki N et al., Gastrointest Endosc 2001). Vzhledem k přímému ovlivnění hladké svaloviny se předpokládá, že také snižuje tonus dolního jícnového svěrače (LES), žádná studie však doposud nesledovala vliv mentolu na jícnovou peristaltiku. Mentol se obecně vyskytuje ve formě racemátu, biologický účinek (na chladové receptory) však vykazuje především jeho L-forma.

Medici – pokusní králíčci

V roce 2017 byla provedena studie na 13 zdravých dobrovolnících bez jakýchkoliv symptomů GERD, jimž byl infuzně (silikonovou hadičkou) cca 5 cm nad LES podáván L-mentol v suprafyziologické dávce 8 mmol/l na samé horní hranici dávkování doporučeného FDA (Úřadem pro potraviny a léčiva v USA). Účinek byl hodnocen manometrií s vysokým rozlišením.

Před samotnou aplikací mentolu byla u každého subjektu zajištěna adaptace na zavedení silikonového katétru a funkčními testy vyšetřena individuální jícnová motilita. Poté byla subjektu podána 20minutová infuze L-mentolu a průběžně hodnocena symptomatika. Následně bylo zopakováno funkční hodnocení peristaltiky jícnu.

Hodnocení účinku L-mentolu bylo provedeno manometrií s vysokým rozlišením pomocí software ManoView. Na jícnu se hodnotily distální kontrakční integrály (DCI), integrovaný relaxační tlak (IRP) u jednotlivých hltů a bazální tlak LES. Bylo provedeno i hodnocení rychlého polykání (multiple rapid swallow test – MRS).

A jak je to tedy? Můžeme žvýkat bez obav?

Hodnoty distálního kontrakčního integrálu před podáním L-mentolu a po něm se nijak významně nezměnily, a to ani při rapid swallow testu. Při polykání 5ml hltů vyvolal mentol u subjektů snížení IRP (p < 0,01). K ovlivnění tlaku LES prakticky nedošlo.

Můžeme tedy konstatovat, že při standardních hltech (10 ml a 15 ml) L-mentol nevykazoval žádný efekt na bazální tlak LES ani DCI. Ani při rychlém polykání (rapid swallow test) nebylo zaznamenáno žádné ovlivnění DCI ani IRP. Ve studii nebyl při polykání objemů 10 ml a 15 ml pozorován žádný signifikantní rozdíl v bazálních tlacích LES, DCI, ani IRP. Hraničně významný rozdíl byl zjištěn u IRP při hltech 5 ml, což by nemělo mít vliv na refluxní symptomy a význam pro patofyziologii GERD je nejasný.

Za pyrózu je tedy (alespoň u zdravých osob) pravděpodobně zodpovědný jiný mechanismus než relaxace LES a porucha peristaltiky. U pacientů s GERD výzkum ještě probíhá. Za senzace podobné refluxu je možná zodpovědné potenciální podráždění jícnových receptorů TRPM8 kyselinou chlorovodíkovou nebo navozená sekundární hypersenzitivita prostřednictvím chladových receptorů.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na XXIII. kongresu Gastrofórum 2018 přednesl:
MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
Interná klinika gastroenterologická JLF UK, Martin, Slovensko