V čem spočívá vylepšení bonifikačního programu VZP PLUS?

Bonifikační program VZP plus, který byl spuštěn od července letošního roku, provází od počátku řada problémů. Týkají se například míry dosahování cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu, nasmlouvání kódu pro vyšetřování rizika syndromu diabetické nohy či neakceptování úpravy regulací jako součásti uzavřené smlouvy mezi VZP a diabetologickou ambulancí. Také proto tento bonifikační program oslovil zatím jen malou část diabetologů.

Zásluhou jednání výboru ČDS a OSAD s náměstkem ředitele VZP Ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, se však podařilo domluvit podstatné změny, které činí program VZP PLUS pro diabetology podstatně atraktivnějším. Které konkrétní změny to jsou? Poslechněte si komentář MUDr. Marcely Szabó, předsedkyně OSAD. Která ze změn je podle ní nejzásadnější?

Další komentáře MUDr. Marcely Szabó najdete zde: