V čem může být užitečná mobilní aplikace pro těžké astma?

Paleta nástrojů pro každodenní praxi se neustále rozšiřuje a její nedílnou součástí jsou v dnešní době i mobilní aplikace. Ty mohou být užitečným nástrojem nejenom v telefonech pacientů, ale i lékařů. Jedním ze zajímavějších počinů poslední doby je aplikace Těžké astma, kterou vyvinula Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Národní centrum pro těžké astma s podporou finančního grantu společnosti AstraZeneca. Aplikace je zdarma dostupná v Google Play i App Store.

Bronchiální astma je chronické onemocnění, které provází variabilní tíže příznaků. Mnoho nemocných vystačí se základní medikací a mohou být bezpečně sledováni ve standardních plicních nebo alergologických ambulancích. Existuje ale také skupina pacientů s onemocněním k běžné léčbě refrakterním, kteří profitují z odeslání do specializovaného centra pro těžké astma. Centrum jim totiž může nabídnout pokročilé terapeutické možnosti, včetně biologické léčby. Indikace k odeslání do centra by však měla být vyhrazena pouze pro pacienty, pro které již odesílající lékař udělal vše, co bylo v jeho možnostech, a přesto je těžké astma trápí, a kteří zároveň prošli základním diagnostickým algoritmem. Jenom tak lze kapacitně udržet dostupnost specializované péče pro ty, kdo ji skutečně potřebují. Právě aplikace Těžké astma poskytuje návod k odeslání správných pacientů ve správný čas. Kromě rozhraní pro lékaře je její součástí i rozhraní pro pacienty.

Co aplikace Těžké astma nabízí pacientům?

Pacientská část aplikace Těžké astma poskytuje základní informace o tomto onemocnění a jeho léčbě, včetně režimových opatření a odkazu na návod ke správné technice inhalace. Součástí je také kalkulačka k sebehodnocení tíže astmatu, ve které je zohledněn například počet exacerbací. Varovným znakem je, že astma nemocného trápí každý den a během šesti měsíců kvalitní léčby se ho nepovedlo dostat pod kontrolu. Do budoucna by se aplikace měla rozšířit i o tzv. budíček (upozornění, že je čas užít léky), který pomůže ke zlepšení compliance nemocných.

Mobilní aplikace je nicméně zacílena hlavně na edukaci obtížně léčitelných pacientů. Pro doplnění základních poznatků lze nemocným s jakoukoli tíží symptomů doporučit například jinou aplikaci se jménem Info Astma.

V čem může aplikace Těžké astma pomoci lékařům?

Rozsáhlejší a důležitější součástí nové mobilní aplikace je rozhraní pro lékaře. Nabízí na jednom místě praktické informace o specifikách těžkého astmatu, o tom, jak poznat přidružená onemocnění, která tyto pacienty často trápí, a dále návod na diagnostický protokol krok za krokem. To poslouží také ke zhodnocení indikace objednání pacienta do Centra pro těžké astma.

Aplikace nabízí praktický elektronický check-list, na základě kterého lze individualizovaně vyhodnotit, zda je pacient kandidátem pro léčbu v centru a zda již podstoupil všechna pro to potřebná vyšetření a intervence. Menu aplikace je rozděleno do několika záložek. První hodnotí, zda se vůbec jedná o astma, a to na základě otázek na přítomnost prokázané variabilní a reverzibilní bronchiální hyperreaktivity a typických příznaků. Následuje dotaz na důvěru odesílajícího lékaře v pacientovu compliance s doporučeními a režimovými opatřeními. Další záložka kontroluje provedení všech podstatných vyšetření včetně určení zánětlivého fenotypu astmatu, s koncentrací eozinofilů v periferní krvi, FeNO a celkového IgE a ECP. Pacient by dále měl mít vyšetřenou přítomnost alergie, spirometrický průkaz variabilní bronchiální obstrukce, skiagram hrudníku, ORL vyšetření a provedenou kontrolu správné inhalační techniky.

Užitečná je kontrola léčebných postupů dle GINA

Záložka o komorbiditách obsahuje dotaz na extraezofageální refluxní nemoc jícnu, rinosinusitidu, syndrom spánkové apnoe, psychosociální komorbidity včetně deprese a syndrom dyskineze hlasových vazů. V případě přítomnosti onemocnění by měl mít nemocný příslušné specializované vyšetření.

Velmi významnou záložkou v aplikaci Těžké astma je zhodnocení, zda je nemocný léčen správně podle postupů GINA, a dostává tak adekvátní dávku inhalačních kortikoidů a dlouhodobě působících beta-2 mimetik, a zda u něj bylo vyzkoušeno tiotropium, teofylin a montelukast. V případě, kdy by uvedené látky dosud vyzkoušeny nebyly, by se výrazně zpomalil diagnosticko-terapeutický postup ve specializovaném centru, protože podání pokročilé biologické léčby je podmíněno vyčerpáním všech ostatních možností. Navíc na dodržování guidelines by měly být vázány úhrady plátců zdravotní péče.

Aplikace dále zjišťuje, zda se skutečně jedná o těžké astma, pomocí dotazu na každodenní potřebu úlevy bronchodilatancii, nedostatečnou kontrolu onemocnění i přes maximální léčbu, počet exacerbací, přítomnost trvající bronchiální obstrukce, nutnost akutního ošetření a anamnézu umělé plicní ventilace pro akutní těžké astma.

Posledním krokem je potom záložka s finální revizí, která shrne všechny potřebné kroky a poskytne doporučení k odeslání, respektive ubezpečení, že daný stav lze pravděpodobně zvládnout v běžné ordinaci.

Nechybějí ani novinky o dostupné biologické léčbě

Samostatná záložka pak nabízí přehled léčebných možností, které mají k dispozici lékaři v centrech pro těžké astma, včetně základních informací o dostupných biologických přípravcích a podmínkách úhrady. Nechybí ani zmínka o indikačních kritériích nefarmakologických metod léčby těžkého astmatu, jako je bronchiální termoplastika a IgE imunoaferéza, což lékařům v ambulancích mimo jiné usnadní formulaci odpovědí na případné dotazy pacientů.

V letošním roce se chystá aktualizace doporučeného postupu pro diagnostiku a léčbu astmatu, jehož součástí budou i guidelines pro léčbu těžkého astmatu včetně rozhodovacích algoritmů a doporučení pro switch jednotlivých léků.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na letošních Hradeckých pneumologických dnech přednesl:
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové