Tohle by měl mít předepsáno každý diabetik!

O sekundární i primární prevenci kardiovaskulárních komplikací u diabetiků a o slibných nových léčivech a objevech promluvil na „domácí půdě“ v Brně prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, z Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Co si myslí o blízké budoucnosti? Je světlá?

„Domnívám se, že v kardiovaskulární farmakoterapii jsou největším hitem posledních dvou, tří let perorální antidiabetika ze skupiny gliflozinů. Je to proto, že byla vytvořena pro léčbu diabetu a najednou se překvapivě v první klinické studii, která byla publikována v roce 2015, ukázalo, že to jsou perfektní léky k léčbě srdečního selhání a že u něj snižují mortalitu. A další studie pak potvrdily, že se jedná o vynikající antihypertenziva. Což znamená, že je tady najednou úplně nový lék, který bezpochyby léčí diabetes, ale kromě toho také snižuje mortalitu pacientů se srdečním selháním. A mimo to i snižuje krevní tlak a pacient po něm hubne,“ pronáší na kameru s potěšením prof. Špinar.

Téměř to vypadá, jako by se jednalo o jakýsi univerzální lék, který pacientům mimořádně svědčí!

Prof. Špinar souhlasí a pokračuje: „Jako určité poselství bych chtěl vaším prostřednictvím říci, že touto dobou by se u nás již neměl najít diabetik 2. typu, jenž je současně kardiak, tedy je v sekundární prevenci, který by neměl předepsán gliflozin. A měl by ho asi užívat v kombinaci s metforminem. Do budoucna musíme zjistit, zda tato léčba bude účinná též u nediabetiků, a zda bude fungovat i v primární prevenci. To právě teď řeší studie, na jejichž výsledky si budeme muset počkat tak do roku 2020/2021, ale jak říkám – už dnes musí každý diabetik 2. typu po infarktu užívat gliflozin.“