Statiny zachraňují i pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin

Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM a Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha, na 44. angiologických dnech s mezinárodní účastí v Praze vystoupil během prvního dne kongresu s anglicky předneseným sdělením „Diagnostický algoritmus hluboké žilní trombózy: co je nového?“ O významných tématech nejen v angiologické léčbě nám mimo jiné řekl: „Na letošním kongresu jsme měli možnost uspořádat seminář na téma hypolipidemické léčby, konkrétně léčby statiny. Myslíme si, že to je velice důležité téma, a to především pro pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK). Lékaři většinou mají na mysli, že statiny zachraňují pacienty především před infarktem myokardu, což je samozřejmě pravda. Ale právě pacienti s ICHDK na infarkt myokardu nejčastěji umírají. Stále ještě panuje obava z podávání statinů obecně, a především z jejich vysokých dávek. Proto bych chtěl opět apelovat – podávání vysokých dávek statinů osobám s ICHDK zlepšuje kvalitu jejich života a jejich životy i zachraňuje. Konkrétně mám na mysli 80 mg atorvastatinu a 40 mg rosuvastatinu – i v této dávce jsou tyto léky velmi bezpečné a dobře tolerované. Jen u malé části pacientů se mohou objevit obtíže typu bolesti svalů, které je možné dobře zvládnout, a existuje v této souvislosti řada doporučení, v nichž je možné se poučit o tom, jak postupovat. Pacientům s ICHDK skutečně zachraňují život statiny ve vysoké dávce a velmi nízká hladina LDL-cholesterolu.“

Zhlédnout video (1:20 minuty):