Categories for Urologum

Hypoaktivní močový měchýř: definice a stručný manuál

leden 26, 2020 5:45 Published by Leave your thoughts

Je už jasno v terminologii a definici hypoaktivního močového měchýře? I detruzorové hypoaktivity? Nebo se necháme dál mást výrazy typu „detruzorová hypotonicita“, „zhoršená kontraktilita detruzoru“, „selhání funkce m. detrusor“ nebo „akontraktilita detruzoru močového měchýře“. A jak vlastně přistupovat k pacientům, kteří hypoaktivitou m. detrusor trpí? Léčit všechny?

Efektivita prvního odběru PSA dle časového odstupu od radikální prostatektomie

leden 26, 2020 5:20 Published by Leave your thoughts

Na 65. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP v Praze prezentoval doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze průzkum autorského kolektivu tamního pracoviště, který se dlouhodobě zaměřuje na problematiku vhodného časového odstupu prvního odběru vzorků pro stanovení hladiny prostatického specifického antigenu u pacientů po radikální prostatektomii – problematiku v odborné literatuře doposud poměrně nepodloženou.

Limitace metodologie pro stanovení poruch močení po operaci prostaty

prosinec 11, 2019 5:05 Published by Leave your thoughts

V pražském hotelu Clarion vystoupil na 65. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP i doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., z Oddělení urologie FN Ostrava, který se ve svém sdělení zamyslel nad tím, jaký vliv má léčba lokalizovaného karcinomu prostaty na funkci dolních močových cest (obecně – ne právě nejlepší) i další práci s pacientem v urologické ambulanci. Týká se to i té Vaší?

Radikální cystoprostatektomie – česká retrospektivní analýza

prosinec 11, 2019 5:00 Published by Leave your thoughts

Po rozhodnutí indikovat u pacienta cystektomii se nabízí otázka, zda zvolit variantu šetřící prostatu, nebo zda je lépe kvůli obavám z karcinomu prostaty provést radikální cystoprostatektomii. Pro informovanější rozhodnutí se rozhodl tým lékařů Urologického oddělení Krajské nemocnice v Liberci retrospektivní analýzou vyhodnotit výsledky záchytu nádorového bujení.

Umějí urologové správně dávkovat antibiotika u těhotných?

prosinec 4, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Na 65. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP zajímavě hovořila PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., absolventka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, o úskalích urologické léčby gravidních pacientek z pohledu farmaceuta, jistě podnětného i pro urology. Jak vlastně moderní medicína aktuálně bojuje s narůstající rezistencí mikroorganismů vůči antibiotikům? Pomůže tymián? Nebo bude stačit synergický efekt vitaminu D?

CaP: příklon k roboticky asistované prostatektomii. Jak je tomu v ČR?

listopad 12, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Na letošní 65. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP jsme vyslechli i shrnutí známých a méně známých faktů o incidenci, prevalenci, diagnostice, prevenci a terapii karcinomu prostaty (CaP) v ČR. Jak si stojíme na evropském žebříčku? A jaké jsou predikce? A novinky? A úspěchy v kurativní léčbě? Jsou? Budou?

Interakce urologických léčiv a právní konsekvence

listopad 6, 2019 5:20 Published by Leave your thoughts

Účastníky 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP v Praze informoval specialista na farmakoterapii o tom, co lékaře čeká s předpokládaným schválením pacientského lékového záznamu a na co si urologové mají (již nyní) dávat pozor při preskripci léčiv. Co se tedy chystá? Máme se obávat záplavy právních sporů? Již nyní? Nebo až od července 2020?

Močová inkontinence po radikální prostatektomii

listopad 6, 2019 5:05 Published by Leave your thoughts

V průběhu letošního kongresu České urologické společnosti ČLS JEP byly prezentovány i výsledky olomouckého pracoviště u retropubické a roboticky asistované radikální prostatektomie (n = 400), a to z hlediska krátkodobé a dlouhodobé efektivity u močové inkontinence. Haná jede!

Kolik urologických pacientů trpí klinickou úzkostí až depresí?

říjen 30, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Během letošní 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP vystoupil také doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, z Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, který se zamyslel nad tím, jak se žije pacientům se symptomy dolních močových cest a jaká je kvalita jejich života. Je vše růžové? Nebo by mohlo být i růžovější?

Jaké novinky se urodily ve funkční urologii?

říjen 30, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Během letošní 65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP došlo i na přehledová sdělení, mimo jiné z oblasti funkční urologie. Co je nového v této části oboru? Objevily se od minulého národního kongresu nějaké novinky, zajímavá zjištění či převratné zprávy?

Více sestřiček!

červen 16, 2019 5:35 Published by Leave your thoughts

Poslední obsáhlejší příspěvek z letošního kongresu EAU 2019 v Barceloně se týká známého problému – proč je perzistence na urologické léčbě tak nízká a jak by se dala zvýšit? Snad lepším porozuměním problémům pacientů? Zodpovědnější léčbou? Intenzivnější integrací středního zdravotnického personálu do managementu? Náhradou sestřiček zdravotními bratry? Nějaké další tipy?

Rekurence karcinomu prostaty testosteronovou substitucí?

červen 16, 2019 5:05 Published by Leave your thoughts

Zvyšuje testosteronová substituce u již ozařovaných pacientů s karcinomem prostaty riziko rekurence onemocnění? I tomuto tématu se v Barceloně věnoval prof. Dr. Francisco Javier Burgos Revilla z madridské Hospital Universitario Ramón y Cajal a Universidad de Alcalá a další odborníci. Jaký je současný názor na tuto problematiku? Co říkají nové výzkumy?

CRPC: nalijme si čistého vína

červen 8, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Nejnovější výzkumy na poli léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) za uplynulý rok v Barceloně shrnul prof. Christopher P. Evans, MD, FACS, z University of California v Berkeley. Je důvod k optimismu?

Adaptační strategie urologických pacientů

červen 2, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

„Narušme intenzivní adaptaci našich pacientů na urologické onemocnění! Nebo ještě lépe – využijme ji ve svůj prospěch při komunikaci s nemocným a ke zvýšení účinnosti naší léčby,“ hřímal od řečnického pultíku na kongresu v Barceloně Dr. Pedro Blasco Hernández, vedoucí lékař Oddělení funkční urologie v sevillské Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme.

Novosvětská urologická symfonie skřípe?

květen 25, 2019 8:40 Published by Leave your thoughts

Udělejte si minutku a zhlédněte videokomentář prof. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D., z Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové k právě skončenému kongresu Americké urologické společnosti (AUA) 2019. Nebo si alespoň přečtěte krátké shrnutí. Zde je.

Nová zkratka v urologii: UAB

květen 25, 2019 8:35 Published by Leave your thoughts

I když se stále jedná o poměrně kontroverzní oblast a evropská doporučení se jí příliš nevěnují, hypoaktivní močový měchýř si naši pozornost zasluhuje,“ zaznělo na kongresu Evropské urologické společnosti (EAU) 2019.

Přímý a nepřímý vliv metastáz u nmCRPC

květen 19, 2019 5:10 Published by Leave your thoughts

Rozvoj metastáz ústí u onkologických pacientů v závažné důsledky. V závislosti na lokalizaci a rozsahu vyvolávají metastatická ložiska mnohé zdravotní komplikace a snižují kvalitu života i u nemocných s nmCRPC. Včasná léčba přitom může dobu přežití pacienta bez metastáz prodloužit. Hovoří prof. Dr. Antonio Alcaraz, PhD.

Co nového v Novém světě?

květen 19, 2019 5:10 Published by Leave your thoughts

O žhavých tématech z programu letošního kongresu Americké urologické společnosti nám několik vět ochotně sdělil její člen, přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Rádi je s Vámi sdílíme v autentické podobě.

Kontroverze v guidelines EAU?

květen 12, 2019 5:35 Published by Leave your thoughts

Prof. Dr. Jean-Nicolas Cornu, PhD z Centre hospitalier universitaire (CHU) ve francouzském Rouen, recenzent guidelines EAU, ve svém sdělení o práci skupiny odborníků a relevanci pokynů pro léčbu v aktuálních guidelines řekl: „Doporučení musejí pokrývat různé domény urologické péče a guidelines EAU také musejí napomáhat tomu, aby byly naplněny potřeby lékařů, ale i očekávání pacientů".

Postery o nových výzkumech

květen 2, 2019 5:15 Published by Leave your thoughts

Na letošním kongresu byla prezentována i čerstvá práce zabývající se srovnáním vlivu realizovaných císařských řezů na výskyt inkontinence moči a také rozvoj symptomů dolních močových cest (LUTS) oproti vaginálním porodům u premenopauzálních, již rodících žen (n = 1 146).

Expertní názor na léčbu nmCRPC

květen 2, 2019 5:00 Published by Leave your thoughts

Během kongresu EAU 2019 sdělil odborníkům expertní názor na léčbu nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty Dr. Neal Shore, FACS, z amerického Carolina Urologic Medical Research Center. Je tedy možné v této fázi onemocnění nějak významně (a komfortně) oddálit chemoterapeutickou léčbu a zvýšit kvalitu života pacientů? A je vůbec nutné nmCRPC léčit?

EAU 2019: HOT NEWS II

duben 25, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Paul L. Nguyen z Harvard Medical School v americkém Bostonu a koeditor titulu European Urology Oncology během svého vystoupení v sekci HOT NEWS zaměřené na oblast onkourologie konstatoval: „Minulý rok byl významný pro výzkum a léčbu hormon-senzitivního karcinomu prostaty. Dlouhodobé sledování výsledků hodnocené léčby a parametrů přežití v některých případech potvrzuje dříve zjištěné výsledky a na tomto poli je i několik slibných novinek!“

Co mají urologové pro pacienty kromě léků? Holé ruce? Pouhá slova?

březen 28, 2019 5:55 Published by Leave your thoughts

Kapacita v oboru urologie, prof. David Castro-Diaz z Univerzitní nemocnice na španělských Kanárských ostrovech (Hospital Universitario de Canarias) na kongresu EAU 2019 v Barceloně ve svém poutavém vystoupení hovořil o možnostech, které mají lékaři při vyšetřování a léčbě pacientů s příznaky dolních močových cest. A co Vy? Kladete správné otázky? Nezavíráte si cestu ke svým pacientům? Nepodřezáváte si svou komunikací větev na stromě efektivní terapie?

EAU 2019 HOT NEWS

březen 28, 2019 5:55 Published by Leave your thoughts

Martin Gleave z Vancouver Prostate Center hovořil o rezistenci maligních buněk vůči léčbě – při metastatickém kastračně rezistentním karcinomu prostaty (mCRPC) - je stále palčivým problémem. Kombinování ani sekvenční podávání různých typů léčby stále z důvodu reakční adaptace či zkřížené rezistence není příliš účinné.

Co s hyperaktivními pacienty, víme – a co s těmi ostatními?

červenec 28, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

O hypoaktivním močovém měchýři (UAB) se jakožto o nové klinické entitě hovoří dlouhá léta (Osman NI et al., Eur Urol 2014; Uren AD et al., Investig Clin Urol 2017) a s jeho příznaky se lékaři u svých nemocných setkávají prakticky neustále. A i když se jedná o poměrně běžný syndrom, prozatím o něm nebylo publikováno příliš mnoho výsledků z klinických ani experimentálních projektů. Vzhledem ke komplexitě symptomatiky LUTS a překryvu jednotlivých dysfunkcí se doposud ani nedaří UAB přesně vymezit a definovat. Co je již o UAB známo? Máme jasno alespoň v etiopatogenezi? A je na obzoru účinná terapie?

LUTS jako důsledek postižení CNS

červenec 28, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Neurogenní onemocnění jsou progresivní! A progrese může nastat u jakýchkoliv neurologických lézí. A tak i u neurologického pacienta, který doposud symptomy močových cest netrpěl, se mohou s rozvojem či vznikem nových defektů zčistajasna objevit i urologické komplikace. Případně může progrese postižení CNS stát za zhoršením obtíží již existujících. Existuje nějaká naděje pro tyto osoby? Z rukou urologa? A co bychom měli vědět o neurologických aspektech těchto nemocí?

Mirabegron – analýza 2018

červenec 8, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

Je vždy potěšující a osvěžující, když jsou prezentována příznivá data o léčbě onemocnění, které se doposud nedařilo uspokojivě zvládat. Jako je například hyperaktivní močový měchýř (OAB). Na letošním kongresu Americké urologické asociace v San Franciscu představil Dr. Scott MacDiarmid, FRCPSC, z Alliance Urology Specialists Bladder Control and Pelvic Pain Center v Greensboro (USA) výsledky analýzy starších i novějších studií s agonistou beta-3 adrenergních receptorů mirabegronem, který je indikován u OAB s příznaky urgentní inkontinence, urgencí a zvýšené frekvence mikcí. Zajímavá zjištění o monoterapii i kombinaci s antimuskariniky!

Stimulujte jak o život (pokud to má význam)!

červenec 8, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

U responderů má perkutánní neurostimulace (PTNS) logicky dobré výsledky. Ale co s non-respondery? A co s non-respondery na klasickou léčbu? A co to vůbec je „slabá odpověď“? Otázky, otázky, otázky… Budou odpovědí implantační stimulační elektrody? Další dobrá otázka! A co o této široce diskutované metodě říkají doporučení odborných společností? Ta většinou přihlížejí jen k výsledkům dobře koncipovaných studií. Jsou nějaké k dispozici u PTNS? Dost bylo otazníků!

Buďme aktivní na evropské úrovni!

červen 17, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

I čeští urologové mají nyní možnost zapojit se do celoevropského projektu eUROGEN, zaměřeného na pacienty s urogenitálními poruchami i na specialisty, kteří je léčí. Ke spolupráci východoevropské kolegy osobně přizval generální tajemník EAU prof. Christopher Chapple, BSc, FRCS (Urol), FEBU.

Prohlédněte si krátké video o budoucnosti urologické léčby, které jsme pro abonenty zpravodaje UROLOGUM.cz s tímto vzácným hostem na terase hotelu Partizán natočili.

Částečně, nebo komplet?

červen 17, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

V tomto miléniu dochází k signifikantnímu nárůstu počtu prováděných parciálních nefrektomií (PN) při renálních tumorech – dle US National Cancer Database (s 8 040 případy lézí klasifikovaných jako T1b) jde mezi lety 2004–2013 o skok ze 13,7 % na 37 % a tento trend nadále pokračuje. V současnosti se podíl PN bude pravděpodobně blížit 45–50 % prováděných zákroků (Meskawi J, Int J Urol 2014; Lee H, Urol Oncol 2017; Fero K, BJU Int 2018). Je to pozitivní trend? A je doporučeníhodný?

Chlapi – nezobat, nesypat, plodit!

červen 3, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Vývoj porodnosti v Evropě není růžový, a ještě ke všemu do sebe muži v honbě za „mužností“ (vzhledem či výkonností) neváhají „sypat“ anabolika se všemi jejich negativními dopady na zdraví. A s přesně opačným efektem, než jaký by správný muž vyžadoval (nepočítáme-li obvod bicepsu či navzpírané kilogramy). Pacienti navíc lékařům o zneužívání nepovolených hormonálně aktivních látek nejsou většinou ochotni nic sdělit, a tak léčba jejich snížené plodnosti či azoospermie není právě jednoduchá.

Starší pacienti jsou nejvděčnější

červen 3, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Léčba starších pacientů je nevděčná. Protimluv? Ale nikoliv. Této populaci se klinické studie příliš nevěnují, byť například pravděpodobnost výskytu hyperaktivního močového měchýře je u ní poměrně vysoká. A tak lékař, který kvalitně pečuje o své starší pacienty, sklízí největší vděk. Tito lidé navíc často ani nemají představu, jak medicína za jejich života pokročila a jaké pomoci se jim v současnosti může dostat. Navíc lékařům přirozeně důvěřují, mají vysokou perzistenci k léčbě a jen málokdy hledají informace na internetu. Na specifika v jejich léčbě a péči o ně se na sympóziu ELUTS v Berlíně zaměřil prof. Michael Kirby, MBBS LRCP MRCS FRCP z The Prostate Center London a University of Hertfordshire v Hatfieldu, který představil několik klinických hodnocení, která jsou k dispozici.

Je ostuda močit v zácpě mezi auty?

květen 20, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Pokud jste urologický pacient, speciálně s hyperaktivním močovým měchýřem nebo urgencemi, není pro vás ostuda téměř nic. Budete močit v městských parcích nebo za konzumem na návsi, mezi zaparkovanými vozidly u supermarketu i na nástupišti nádraží. A kvůli svému urologickému onemocnění podstatně a dobrovolně upravíte svůj život tak, abyste mezi mísou A a toaletou B proplouvali pokud možno rychle, bez zastávek a hlavně bez nehod. A oželíte dokonce i svá největší hobby (např. postupový fotbalový zápas milovaného mužstva, které jste předtím 20 let pravidelně podporovali v ochozech). Budete vozit v autě prázdnou PET láhev, plný batoh inkontinenčních vložek i troje čisté kalhoty. Dobrovolně snížíte kvalitu svého života. A to vše z jediného důvodu. Kvůli adaptaci na nepříjemnou novou situaci svých dolních močových cest, vysvětlil na 33. kongresu EAU Mikkel Brok-Kristensen z ReD Associates v New Yorku a Kodani, který v Dánsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii realizoval průzkum chování urologických pacientů.

Zbožné přání – klesající prevalence karcinomu prostaty

květen 20, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Po určité stagnaci výskytu karcinomu prostaty (CaP) u nás se zdá, že se křivky incidence a mortality opět obracejí směrem vzhůru – v roce 2015 bylo v ČR zaznamenáno 7049 nových případů a 1440 úmrtí na tuto diagnózu. V Evropě je toto maligní onemocnění zodpovědné za úmrtí 2–5 % mužů a je pro ně charakteristická dlouhá předklinická fáze a poměrně pomalý průběh onemocnění, který umožňuje vhodně uplatnit screeningové postupy. Navíc existuje kvalitní diagnostický marker (PSA – prostatický specifický antigen). A i z populačních dat jsou vidět příznivé signály o důsledcích aktivního přístupu k diagnostice a léčbě. Pomohou nám tyto pozitivní faktory včas nalézt pomoc pro pacienty, kteří některou formou CaP trpí právě nyní a dále zvyšovat efektivitu terapií? Vymýtíme mnohde probíhající „divoký screening“? A rozplynou se mlhy nad mnohdy ještě kontroverzně přijímanými a propagovanými radiologickými částicovými metodami? Pojďme věřit, že ano!

Tak určitě – Barcelona nezklamala

květen 13, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Na minutku jsme s mikrofonem zastavili i dalšího reprezentanta naší urologie, aby se s námi podělil o pár dojmů z této zásadní evropské urologické akce roku 2019. Jsme rádi, že pan primář souhlasil a že Vám jeho postřehy můžeme přinést.

Management mCRPC moravskýma očima

květen 8, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

V rámci 23. Moravského urologického sympózia, které proběhlo koncem dubna v hotelu Dlouhé stráně v Loučné nad Desnou, vystoupil i doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., přednosta Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc, který se věnoval roli urologů a onkologů v managementu karcinomu prostaty (PC) a také jeho moderní léčbě. V České republice při přechodu nemoci do kastračně rezistentního metastatického (mCRPC) stadia přebírají péči o nemocného především onkologové. Je tomu tak všude v Evropě? A je to v pořádku?

Nykturie v rukách urologa (ne doslova!)

květen 8, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Nykturie zásadním způsobem negativně ovlivňuje spánek, psychiku i kvalitu života jedince. Komplikuje jeho denní (a především noční) režim, konzumaci tekutin, kvalitu a fáze spánku i odpočinek a regeneraci organismu. Může zapříčinit častější denní usínání, zhoršovat zdravotní stav i zvyšovat počet pracovních neschopností. Co dělat, aby moč i po setmění zůstávala tam, kde má a nerušila klidné snění lékařů i nemocných? Co může v tomto ohledu udělat pacient? A co mají v rukou urologové? A co diabetologové?

Rutinní management – spirála do pekel

duben 22, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Během nedávného 33. výročního kongresu Evropské urologické společnosti (EAU) v Kodani vystoupil prof. Paul Abrams z Bristol Urological Institute při Southmead Hospital a University of Bristol ve Velké Británii. Jako přední světová urologická kapacita se zamýšlel především nad tím, zda lékaři v různých zemích uvažují o léčbě hyperaktivního močového měchýře (OAB) s primárním ohledem na své individuální pacienty, nebo jen rutinně indikují a preskribují dle svých zvyklostí. A co na to naši urologové?

Léčebné možnosti u mCRPC – interaktivní diskuse

duben 22, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Jaký je aktuální názor urologů na diagnostiku, doporučení a léčebné postupy u metastatického kastračně-rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC)? To je dnes možné velmi jednoduše zjistit na každém větším urologickém kongresu. A jaké se vůbec nabízejí léčebné postupy? A je jejich indikace jednoznačná? Obstáli byste v elektronickém průzkumu i vy? Nebo byste stiskli poslední tlačítko: „I don’t know“?

Tlučte na poplach – otcové stárnou, spermie stárnou

duben 8, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

V průmyslově vyspělých zemích se střední věk otců neustále zvyšuje. A s tím bohužel také jejich expozice neblahým vlivům okolního prostředí, poškozování spermií, biologické stárnutí gamet i fragmentace DNA a počet chyb při její transkripci. Plodnost mužů i žen s postupujícím věkem samozřejmě klesá (u žen s nastupujícím přechodem skokově k nule). Mužskou plodnost ve vyšším věku ovlivňuje zdravotní stav a u starších otců se častěji objevuje postižení potomků i větší komplikace při (přirozeném či umělém) oplodnění vajíčka. Dramatický rozdíl je již mezi 25letým organismem a 35letým „mladíkem“! Nemluvě o 60letých „rozsévačích“.

Multidisciplinární týmy v léčbě karcinomu prostaty (pohled urologa)

duben 8, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Na multidisciplinární spolupráci při klinickém rozhodování o léčbě karcinomu prostaty (PC) v Evropě i zámoří spoléhají urologové stále častěji. O jejích výhodách i úskalích z pohledu urologa hovořil na březnovém 33. výročním kongresu Evropské urologické společnosti EAU v Kodani Prof. Axel S. Merseburger, PhD. z lübeckého kampusu Universitätklinikum Schleiswig-Holstein. V Německu se na některých pracovištích scházejí ke konzultacím o vývoji zdravotního stavu a onemocnění pacientů s touto diagnózou odborníci z různých oblastí v rámci tzv. multidisciplinárních týmů (MDT) již dokonce pravidelně. Dávají tak možnost sobě i svým kolegům k odbornému růstu, sdílení zkušeností a svým pacientům lepší vyhlídky na včasné využití všech dostupných možností v náročné léčbě jejich nemoci.

Perzistence v urologické léčbě – existuje vůbec?

březen 25, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Proč by lékaře měla zajímat perzistence na léčbě? A speciálně v urologii, kde je snad ze všech medicínských oborů nejslabší! Nestačí se zabývat preskripcí a vylepšováním terapií? Na berlínském kongresu ELUTS 2017 zaznělo i zajímavé sdělení, s nímž vystoupil prof. Adrian Wagg, MB, BS, FRCP, FHEA, z kanadské University of Alberta. Dle jeho názoru preskribují lékaři dostatečně (někdy až přespříliš), mohou však pro zvýšení efektivity své práce udělat i něco málo navíc. Co? A co také zjistil z databází preskripce farmakoterapie u hyperaktivního močového měchýře?

Matrjošková metoda perkutánní nefrolitotomie

březen 25, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Extrakce ledvinných kamenů může být komplikovaná, pokud je kalíšek ledviny natolik vyplněn konkrementem, že nelze dále do dutiny a pánvičky zavést nefroskop, případně ani flexibilní vodič. V takových případech hrozí i poškození (ruptura) okrajů calyx renalis. Vývoj se ovšem nezastavuje ani v této oblasti a přicházejí nové komfortnější a efektivnější metody, které si dovedou elegantně poradit i s těmito komplikacemi.

Hudba budoucnosti: softwarová fúze 3T MRI a transrektální ultrasonografie

březen 11, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Karcinom prostaty je v ČR třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory u mužů, i když od roku 2010 je v incidenci pozorován mírný pokles (data ÚZIS). Zlatým standardem časné diagnostiky karcinomu prostaty (CaP) jsou digitální vyšetření prostaty přes stěnu rekta (DRE), odběr sérového prostatického specifického antigenu (PSA) a zejména transrektálně sonograficky navigovaná biopsie prostaty (TRUS-B). Jediným validním způsobem prokázání či vyloučení CaP je histologické vyšetření biopticky získané tkáně. První zkušenosti s ultramoderní diagnostickou technikou sdíleli na posledním kongresu ČUS urologové z Plzně.

Protony a fotony ve službách medicíny

březen 11, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

I v radioterapii se nové metody neustále vyvíjejí, aby bylo možné vylepšit jejich efektivitu a bezpečnost. Jsou již ale tyto parametry na dostatečné úrovni? Fotonová i protonová léčba stále jitří emoce a vzbuzuje kontroverze, nicméně obě jsou schopny pomáhat pacientům. Je ovšem jejich používání podložené studiemi a daty? A vyjadřují se k nim guidelines?

Současná realita a mýty ve fokální terapii nádorových lézí

únor 25, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Fokální léčba nádorových onemocnění není nijak novou operační ablační technikou, využívá se v nejrůznějších komerčně dostupných formách (radiofrekvenční, ultrazvuková, termálně-laserová, fotodynamická, kryoterapeutická atd.). Co je ale nezbytné pro jejich správné provedení? Jak monitorovat prováděnou ablaci? A je možné využít tyto metody u nádorů ledvin i prostaty? Nebo jen některé z nich?

Perzistující jímací symptomy – antimuskarinika nebo β-3 agonisty?

únor 25, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Na loňském kongresu ELUTS 2017, který se konal v Berlíně, se přístupu k úporným jímacím příznakům dolních močových cest věnoval prezident Italské urodynamické společnosti prof. Enrico Finazzi Agrò z Oddělení experimentální medicíny a chirurgie při římské Universitě degli Studi di Roma „Tor Vegata“ a UOSD funkční urologie Univerzitní nemocnice „Tor Vegata“. A věnoval se všem aspektům vskutku důkladně!

Plné benefity ARTA – čím dříve je (m)CRPC odhalen, tím déle se léčí

únor 11, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Na posledním kongresu ČUS 2017 konaném v Parkhotelu v Plzni vystoupily v rámci odborného bloku doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Královské Vinohrady a primářka onkologicko-chirurgického oddělení FN U Sv. Anny v Brně MUDr. Jana Katolická, Ph.D., které se věnovaly dalším aspektům moderní léčby metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty. A se svými příspěvky z projekčního plátna k diskusi opět přispěly i urologické kapacity z různých pracovišť z celé České republiky. Skvěle využitý výkřik moderní techniky ve prospěch moderní léčby!

Jaká budoucnost čeká karcinom prostaty?

únor 11, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Karcinom prostaty je nejčastějším solidním tumorem u mužů, přičemž většina případů má indolentní průběh. V poslední době se v odborném prostředí formuje konsenzus, že by muži s vysoce rizikovým lokalizovaným onemocněním a lokálně pokročilým karcinomem mohli profitovat z lokální multimodální terapie. A co je možné očekávat na poli chirurgické léčby? A která data to dokládají?

Jak správně léčit (m)CRPC?

leden 28, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Na 63. výročním kongresu České urologické společnosti ČLK JEP se hovořilo také o aktuální situaci v léčbě metastatického, kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Se svou běžnou praxí a názory se prostřednictvím telemostů na dálku svěřili i odborníci z několika pracovišť po celé České republice. Konsenzuální názory na tuto problematiku a údaje ze studií a zdrojů medicíny založené na důkazech sumarizoval MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, a doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., z Urologické kliniky FN a UP Olomouc. A jaký je váš názor a praxe?

Co zjistila studie MIRACLE II.?

leden 28, 2018 5:20 Published by Leave your thoughts

Během loňské, 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP v Plzni prezentoval doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA poster „Účinnost a bezpečnost mirabegronu v léčbě neurogenní detruzorové hyperaktivity“ autorského kolektivu Zachoval R, Martan A, Krhut J, Švabík K, Hanuš T, Horčička L, Halaška M, týkající se studie MIRACLE II, která vyhodnocovala dlouhodobou terapii pacientů různých věkových skupin přípravkem mirabegron. Jak dopadly výsledky této léčby, která aktuálně není v ČR hrazená? A byli účastníci studie ochotni hradit si přípravek „ze svého“ i po jejím ukončení?

Sekundární anticholinergní zátěž – i ve Vaší ordinaci!

leden 21, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Je známo, že u geriatrických pacientů s polypragmázií může díky nežádoucím účinkům některých léčiv docházet ke kumulativnímu a nerozpoznanému zvyšování anticholinergických efektů, což je významné především při léčbě starších urologických pacientů. O tomto závažném tématu hovořil v říjnu na sympoziu ELUTS 2017 v Berlíně prof. Jean-Nicolas Cornu, Ph.D., FEBU, vedoucí jednotky funkční urologie při Urologickém oddělení Nemocnice Charles Nicolle a Univerzity v Rouen (Francie).

Imunoterapeutika v léčbě karcinomu močového měchýře

leden 21, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Imunitní systém sehrává v boji s buňkami karcinomu močového měchýře zásadní roli. Aktivace T-lymfocytů prezentováním nádorových antigenů podléhá složitým mechanismům aktivačních a inhibičních faktorů řízených proteinovými ligandy. Co kdyby bylo možné pomocí imunoterapeutik a vakcín zvýšit aktivitu některých složek imunitního systému a kostimulačním efektem tak zlepšit přežívání pacientů? Ano, doporučuje se to. A další výzkumy kombinací imunoterapie s klasickou léčbou v současnosti probíhají!

Dementní pacienti trpí inkontinencí častěji!

leden 14, 2018 4:50 Published by Leave your thoughts

O specifické skupině pacientů ohrožené ve zvýšené míře inkontinencí a významných aspektech jejich léčby hovořil na loňském sympoziu ELUTS 2017 v Berlíně prof. Adrian Wagg z University of Alberta v Kanadě a GCRC (Gothenburg Continence Research Centre). A jelikož se dožíváme stále vyššího věku, tento problém nevymizí, ale dotkne se téměř každého z nás, ať již osobně, v rodině, v ordinaci nebo lůžkovém zařízení.

Neuromodulace a neurostimulace je totéž. Opravdu?

leden 14, 2018 4:40 Published by Leave your thoughts

Ovlivňování nervstva močového ústrojí elektromagnetickými impulzy zůstává vyhrazeno pro 2. linii léčby, byť jsou zaznamenány určité úspěchy těchto metod a ročně se provedou desetitisíce těchto výkonů. Čím se vlastně liší neuromodulace a neurostimulace? A čím může prospět urologickým pacientům? Existují tvrdá data? A posadili byste se dobrovolně na „magnetické křeslo“?

Ženám sluší téměř vše, snad kromě smíšené močové inkontinence

leden 7, 2018 4:50 Published by Leave your thoughts

Již víte z našeho minulého vydání, i muži mají své zvláštnosti (speciálně, pokud jde o dolní močové cesty a jejich příznaky). Na účastníky loňského kongresu EAS 2017 ovšem apelovala prof. Antonella Giannantoniová, Ph.D. z Oddělení urologie a andrologie při Universitě v Perugii (což není až tak daleko od Florencie), aby při léčbě syndromu hyperaktivního močového měchýře a urgentní močové inkontinence nezapomínali ani na specifické problémy žen. A auditorium ze všech koutů světa jí – jakožto okouzlující ženě a na slovo vzaté odbornici – dychtivě naslouchalo.

Moderní přístup k diagnostice karcinomu prostaty

leden 7, 2018 4:40 Published by Leave your thoughts

Velké procento případů karcinomu prostaty je skrytých a je potvrzováno převážně biopticky. Jak zlepšit diagnostiku a identifikaci tohoto typu karcinomu? Využívat lepší a lepší zobrazovací metody? Vyšší náročností na odborníky analyzující výsledky vyšetření? Je možné ještě zlepšit reporting? I targetting? Odpověď NE zde asi nepřichází v úvahu…

Lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty – kdy vyčkávat?

prosinec 10, 2017 5:50 Published by Leave your thoughts

Musí se každý pacient léčit? Ihned? Nebo je možné v některých případech i vyčkávat? I u tak závažného onemocnění s mnohdy špatnou prognózou, jako je karcinom prostaty? Jak přistupovat k léčbě mladších a jak starších pacientů? A jaký je rozdíl mezi aktivním sledováním a pasivním vyčkáváním? Jsou nějaká vodítka? Které markery sledovat?

Muži pod mikroskopem urologů

prosinec 10, 2017 5:40 Published by Leave your thoughts

Je třeba si uvědomit, že u mužů výskyt hyperaktivního močového měchýře urologové stále ještě leckdy podceňují a nedostatečně léčí – přitom je nutné účinně působit na jímací i mikční symptomy, samozřejmě po kvalitní diagnostice, důkladném vyšetření i dotazníkovém šetření u nemocného.

Jak léčit dospělé muže s LUTS v roce 2018?

prosinec 3, 2017 5:50 Published by Leave your thoughts

Předseda skupiny pro BPH Guidelines Evropské urologické asociace (EAU), prof. Matthias Oelke, působící na Maastricht University Medical Center v Holandsku, se ve svém sdělení na letošním kongresu ELUTS 2017 ohlédl za možnostmi, které měli odborníci k dispozici pro moderní léčbu smíšených jímacích a mikčních příznaků až do října 2017, kdy v Berlíně toto setkání předních světových urologů proběhlo. Dotkl se i aktuálních výzev a nutnosti další racionalizace postupů spojených s řešením těchto nelehkých symptomů a jejich kombinací.

Lze podávat β3-mimetika v léčbě neurogenní detruzorové hyperaktivity?

prosinec 3, 2017 5:40 Published by Leave your thoughts

Na letošní 63. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP v Plzni přednesl doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., přednosta Urologické kliniky LF OU a FN Ostrava sdělení „Účinnost a bezpečnost mirabegronu v léčbě neurogenní detruzorové hyperaktivity“ (autorský kolektiv: Krhut J, Borovička V, Bílková K, Sýkora R, Míka D, Mokriš J, Zachoval R). Jedná se o prospektivní, randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s prioritním významem.

S čím raději počítat na stáří? S nízkou penzí a hyperaktivním měchýřem!

listopad 5, 2017 5:50 Published by Leave your thoughts

Starobylé florentinské rody by měly z letošního kongresu ICS dozajista radost! Urologové na starší nemocné nezapomínají a podrobně se zabývají i specifiky léčby, které se u geriatrických pacientů při léčbě inkontinence a hyperaktivního močového měchýře objevují. A s úspěchem! Vždyť kdo by chtěl na stará kolena snášet zbytečnou anticholinergickou zátěž. A pozor – může ji překvapivě zvyšovat i digoxin nebo warfarin!

Jak dál v léčbě OAB – změna standardů a doporučení?

listopad 5, 2017 5:40 Published by Leave your thoughts

Urologie je krásná. Tak jako Florencie. Ovšem občas prší i v ráji, a i při léčbě urgentní inkontinence mnohdy potkáváme pacienty nespokojené s nežádoucími účinky některých léčiv. Jejich compliance a perzistence k léčbě pak klesá a omezuje potenciální úspěch dlouhodobé farmakoterapie. Jak tyto aspekty vylepšit? Vysazení léčby ani eskalace dávek nic neřeší (zvlášť u anitimuskarinik). A co by tedy mohlo vést k cíli? Měli by snad nějakou radu florentinští renesanční mudrci?

ARTA v léčbě metastatického kastračně-rezistentního karcinomu prostaty – protiofenzíva na obzoru?

říjen 15, 2017 4:40 Published by Leave your thoughts

Dlouhou dobu byli lékaři při léčbě metastatického kastračně-rezistentního karcinomu prostaty v pozici kyrysníků útočících dřevci na silné pancéřové pláty. Snad se s nástupem léčby cílené na androgenní receptory bude nyní dařit vybojovávat pro zástupy pacientů více a více bitev. Jaké mocné zbraně se skrývají pod zkratkou ARTA? A jak je správně a co nejúčinněji použít? Co vše vyhodnocovat a zvažovat? Kam mířit?

Partnerství lékaře a pacienta – ne jen prázdná fráze

říjen 15, 2017 4:30 Published by Leave your thoughts

Kdo jiný by měl vědět o vztahu pacienta a urologa více, než zástupce angažovaného pacientského spolku zaměřeného na muže s onemocněním prostaty. Možná jen pacient, který karcinom prostaty přežil. Autor sdělení jej překonal před 21 let a těší se dobrému zdraví. A vede neziskovou organizaci, která již přes 20 let pomáhá pacientům v 21 zemích celého světa pochopit jejich onemocnění a lékařům pochopit své pacienty, aby mohli společně hledat lepší řešení mnohdy složitých situací spojených s léčbou závažných onemocnění a stavů. Dle jeho slov by nejen v USA měl být vždy v centru zájmu zdravotníků pacient a nikoliv jen jeho choroba. Není to totéž.

Jsou doporučené postupy bezchybné?

září 12, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Až 90 % dat publikovaných v odborné literatuře není podle Evropské urologické asociace (EAU) dostatečně spolehlivých a vhodných k tomu, aby vedly ke změně platných doporučení pro klinickou praxi. Téměř každý článek, který lékaři po celém světě čtou (i v renomovaných odborných časopisech), je zatížen určitou chybou. Kde je tedy pravda? Kde jsou spolehlivé důkazy? A kde konflikty?

Šachová partie – jaké zahájení zvolit při léčbě ARTA

září 12, 2017 6:15 Published by Leave your thoughts

Boj s metastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty se podobá vrcholné šachové partii, kdy lékař sedí proti schopnému velmistrovi a musí dobře zvažovat své tahy několik kroků dopředu. Jakým krokem partii zahájit? Čím soupeře překvapit? Jak jej dostat pod tlak? Jak se učit vítězit? Dá se dopracovat i k remíze? A nemělo by se hrát simultánně na více šachovnicích?