Categories for DermaNews

Kdy indikovat provedení epikutánních testů u dětí?

listopad 20, 2019 4:30 Published by Leave your thoughts

V dřívějších dobách byl výskyt kontaktní senzibilizace a alergické kontaktní dermatitidy u dětí značně podceňován; předpokládalo se, že za výskyt kožních projevů mohou spíše choroby endogenního původu, jako jsou například atopická nebo seboroická dermatitida. Až v 80. letech 20. století vyšly první publikace poukazující na fakt, že by to přece jen mohlo být trochu jinak. V posledních dekádách je prevalence kontaktních dermatitid u dětí srovnatelná s dospělou populací.

Novinky ze světa kontaktních alergenů

listopad 13, 2019 12:50 Published by Leave your thoughts

Vývoj senzibilizace na významné kontaktní alergeny, k nimž patří především kovy, plastické hmoty, látky obsažené v barvách na vlasy, a také některé vonné směsi a jejich složky, je v ČR dlouhodobě sledován a poměrně dobře zmapován. Jaké lze učinit závěry z těchto dlouhodobých pozorování a jak předejít vzniku kontaktních dermatitid?

Klinické vyšetření při podezření na psoriatickou artritidu v ordinaci dermatologa

listopad 13, 2019 12:40 Published by Leave your thoughts

MUDr. Martina Skácelová, Ph.D., z III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc na XV. kongresu českých a slovenských dermatologů systematicky komentovala modelového pacienta, na kterém si nejprve „vyzkoušela“ dotazník PEST, a potom i orientační možnosti vyšetření kloubů, které byly voleny tak, aby bylo možné je provést i v ordinaci dermatologa. Jak postupovat, co přesně vyšetřovat a na co se ptát?

Jak dnes léčíme psoriázu?

říjen 1, 2019 4:50 Published by Leave your thoughts

Spektrum léčiv a metod, které se dají použít v boji s psoriázou, je dnes už poměrně široké; setkat se lze jak s moderními prostředky určenými k lokálnímu použití, tak se systémovými biologiky. K dosažení optimálního účinku je však nutné vybírat nejvhodnější terapii pro konkrétního pacienta – tak, aby jej zbytečně nezatěžovala a byla maximálně efektivní. Jaké faktory je třeba zvážit, než padne finální rozhodnutí o způsobu léčby?

Jaká budoucnost čeká léčbu atopické dermatitidy?

září 24, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Primární příčinou vzniku atopických dermatitid je porucha kožní bariéry, která bývá navíc spojena s poruchou imunologickou. Počet pacientů postižených tímto onemocněním v posledních 20 letech poměrně dramaticky narůstá. Jen v malém množství případů lze za viníka označit čistě důvody genetické; odpověď se zřejmě skrývá spíše v epigenetice. Jakým způsobem ale těchto poznatků využít při léčbě?

Komorbidity u psoriázy – dají se ovlivnit biologiky?

září 24, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Jen málokterý pacient s lupénkou netrpí žádnou z komorbidit, které se s tímto onemocněním často pojí. Velmi nepříjemné kožní projevy bývají v mnoha případech spojeny s psoriatickou artritidou, depresemi, poruchami spánku, ale také s arteriální hypertenzí, hyperlipidemií, obezitou nebo diabetem 2. typu. O všech těchto „vedlejších“ projevech psoriázy hovořil na 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, z Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

Co je třeba vědět o těhotenských dermatózách?

září 1, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

V průběhu gravidity prochází ženské tělo nemalým počtem hormonálních i imunologicky podmíněných změn, jejichž častým doprovodným projevem je zvýšená kožní pigmentace. Vzestup hladiny progesteronu, estrogenů a prolaktinu vykazuje značně stimulující účinek na hladinu hormonu stimulujícího melanocyty (MSH), což má za následek rozmanité formy změn kožního zbarvení. Ty mohou být buď zcela fyziologické a po ukončení těhotenství spontánně vymizí, v některých případech však mohou vznikat těhotenské dermatózy vyžadující farmakologický zásah.

V které fázi léčby psoriázy je třeba se obrátit na revmatologa?

srpen 22, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

K postižení kloubů, které patří mezi nejčastější komplikace psoriázy, dochází až u 40 % pacientů. Mnohem více alarmující je ale fakt, že psoriatická artritida často zůstává dlouho neodhalena, a její následky tak jsou mnohem závažnější, než by mohly být v případě časné diagnózy. O tom, jak správně provést vyšetření pacienta s podezřením na psoriatickou artritidu, hovořila na XV. kongresu českých a slovenských dermatologů MUDr. Martina Skácelová, Ph.D., z III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc.

Zaostřeno na dermatitis herpetiformis

srpen 22, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

První popis onemocnění dermatitis herpetiformis, tedy Duhringovy choroby, pochází již z konce 19. století. Až do poloviny 20. století si však pacienti museli počkat na úplné vysvětlení příznaků a s tím související možnosti léčby – teprve z roku 1967 totiž pochází zjištění, že nemoc úzce souvisí s glutenovou hypersenzitivitou. Až o šest let později se objevily zprávy potvrzující fakt, že po úplném vysazení lepku ze stravy dochází k výraznému zlepšení klinických projevů.

Současné trendy v komplexní terapii lymfedému

červenec 16, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Otoky, které se rozvíjejí na základě nedostatečné funkce lymfatického systému, jsou jedním z vysoce frekventovaných symptomů, přivádějícím pacienty do kožních ambulancí se zaměřením na flebologii a lymfologii. Vzhledem k absenci kauzální terapie není klíčovým aspektem pro úspěšnou léčbu pouze stanovení stadia a etiologie otoku jako takového, ale také sestavení individuálního terapeutického plánu pro každého nemocného, protože léčba lymfedému je během na velmi dlouhou trať, vyžadujícím důsledné dodržování doporučených postupů, a to jak ze strany ošetřujícího lékaře, tak pacienta.

Quo vadis, dermatologia?

červenec 7, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Dermatologie patří mezi neobyčejně zajímavé, v současnosti však bohužel značně nedoceněné lékařské obory. Podle nedávno provedené studie trpí nejméně jednou kožní chorobou 64,5 % české populace, přičemž prvotní diagnóza těchto onemocnění obvykle neleží na bedrech atestovaného dermatologa, nýbrž praktického lékaře, pro kterého tvoří choroby kůže více než pětinu případů, jimiž se v rámci své praxe zabývá. Alarmujícím faktem zůstává také zjištění, že přibližně 20 % nádorů s maligním potenciálem náleží do skupiny kožních nádorů. Nejen z tohoto důvodu si dermatologie a její vývoj v rámci posledních několika let nepochybně zaslouží pozornost odborné veřejnosti.

Psoriáza nepostihuje zdaleka jen kůži

červenec 7, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Mezi oblasti běžně zasažené psoriázou patří, kromě různých záhybů kůže, také nehty, pokožka hlavy, dlaní a chodidel. Tyto kožní projevy jsou obvykle to první, co většinu laické i odborné veřejnosti při slově psoriáza napadne. Je však nutné zdůraznit, že tímto onemocněním není ovlivněna jen kůže, ale v mnoha případech také klouby, kardiovaskulární systém nebo psychika. O komorbiditách psoriázy a důležitosti jejich včasného řešení přednášel v olomouckém hotelu Clarion na XV. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, předseda výboru České dermatologické společnosti ČLS JEP.

Co hýbe českou dermatologií?

červen 20, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

S předsedou České dermatologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, jsme se sešli v olomouckém hotelu Clarion, těsně po ukončení 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů. Pro DermaNews.cz zde exkluzivně okomentoval vše podstatné, čím se musí česká dermatologie aktuálně zabývat. Zajímá Vás, na čem se momentálně pracuje, jaké perspektivy má Váš obor před sebou a co je jeho největší hrozbou? Čtěte dále!

Kožní projevy lymfedému – jak jim předejít a jak je řešit?

červen 4, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Otok vznikající nahromaděním tekutiny a vysokomolekulárních látek v intersticiálním prostoru – tak by se dal definovat lymfedém. Bílkoviny, které se vinou tohoto otoku v intersticiu střádají, zapříčiňují chronický zánět kůže a s tím spojené široké spektrum kožních komplikací. Nejlepší je samozřejmě lymfedém začít léčit už v latenci nebo alespoň dokud je reverzibilní; bohužel málokdy se podaří jej v této fázi zachytit. Jaké jsou možnosti léčby rozvinutých kožních projevů lymfedému?

Co očekávat od moderní fotoprotekce?

květen 26, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Ultrafialové (UV) záření – okem nezaznamenatelná složka slunečního světla – vykazuje řadu účinků na lidský organismus, z nichž ty negativní bohužel převažují. UVA produkuje velké množství kyslíkových radikálů, které narušují DNA; UVB indukuje mutace onkogenů a tumor-supresorových genů, což může vést až ke vzniku kožních nádorů. WHO klasifikovala UVB a UVA záření jako primární lidský karcinogen už v roce 1992. Jaké jsou současné možnosti fotoprotekce? A opravdu stačí chránit se pouze proti UV složce slunečního záření?

Praktické zkušenosti se sekukinumabem v léčbě psoriázy

květen 26, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Plně humánní monoklonální protilátka, která selektivně váže prozánětlivý cytokin, interleukin IL-17A. Tak by se dal charakterizovat sekukinumab – biologický léčivý přípravek, který je používán k léčbě ložiskové psoriázy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy. O svých zkušenostech s použitím tohoto léčiva hovořil na nedávné XI. konferenci Dermatologie pro praxi v Olomouci MUDr. Martin Tichý, Ph.D., přednosta tamní Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN.

Novinky v léčbě chronické spontánní kopřivky

duben 24, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

V prosinci loňského roku proběhlo v Berlíně celosvětové setkání lékařů zabývajících se léčbou kopřivky – Global Urticaria Forum. Významná část dvoudenního programu byla zaměřena na velmi nepříjemnou chronickou spontánní kopřivku, jejíž příčina většinou spočívá v autoimunitě. Novinky v léčbě tohoto onemocnění na pražském sympoziu „6. dermatologický update“ přednesla MUDr. Iva Karlová z Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc, která se berlínského setkání zúčastnila.

Praktické poznámky ke kožním mykózám

duben 16, 2019 1:50 Published by Leave your thoughts

Kožní mykotická a kvasinková onemocnění představují v současné době značně frekventovaný problém. Při jeho řešení je nezbytná nejen perfektní znalost oboru jako takového, v mnoha případech je klíčem ke stanovení správné diagnózy také značná dávka důvtipu a schopnosti naslouchat. S onemocněními, způsobenými kvasinkami a houbami, se lze často setkat zejména u dětí různých věkových kategorií. Ty se, kromě řady sportovních aktivit, věnují chovu nejrůznějších domácích mazlíčků, od nichž se mohou nakazit pestrou plejádou nepříjemných a mnohdy nebezpečných mykotických infekcí.

Zaostřeno na léčbu metastazujícího melanomu

duben 16, 2019 1:40 Published by Leave your thoughts

Melanom je označován za nejagresivnější formu kožního nádoru. Jde o nálepku, kterou si toto onemocnění bezpochyby zaslouží – pravděpodobnost vzniku vzdálených metastáz je zvláště u pokročilejších forem velmi vysoká. Metastázy přitom nepostihují zdaleka jen kůži, objevují se i v uzlinách, plicích, kostech, játrech a v CNS. Tuto problematiku komentovali na nedávném sympoziu „6. dermatologický update“ MUDr. Ivana Krajsová, MBA, z Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.

Co je nového v léčbě aktinické keratózy?

březen 24, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Nemelanomové kožní nádory se od melanomů liší především nižším metastatickým potenciálem a s tím spojenou nižší celkovou mortalitou, přesto i tento druh kožní rakoviny dokáže být nepříjemný a nebezpečný. S vývojem jednoho z typů nemelanomových kožních nádorů, spinaliomu, úzce souvisí aktinická keratóza. Jak k ní přistupovat a moderně ji léčit tak, aby co nejméně docházelo k její recidivě – a především k transformaci ve spinaliom?

Systémová terapie psoriázy v běžné praxi terénního dermatologa

březen 17, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

V současné době trpí lupénkou cca 2–3 % české populace. Již řadu let se mohou dermatologové při boji s příznaky této choroby spolehnout na silné a spolehlivé pomocníky – metotrexát a acitretin, které dokáží v řadě případů manifestaci psoriázy zcela eliminovat. Jak postupovat při jejich systémovém podání v běžné praxi terénního dermatologa?

Na psoriázu komplexně a moderně

březen 17, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Nepřenosné chronické kožní onemocnění bez jednoznačné příčiny a jasně stanovené léčby. To je psoriáza. Její dopad na životy pacientů je významný nejen kvůli viditelným kožním projevům, ale také – a to především – kvůli nepředvídatelnosti jejího průběhu, který může být provázen významnými komorbiditami. Navíc se ukazuje, že mnoho nemocných psoriázou a jejími následky trpí zcela zbytečně, v důsledku špatné nebo pozdě stanovené diagnózy. Následující text se zaměřuje na popis různých komplikací psoriázy a možností její inovativní léčby. Na sympoziu „6. dermatologický update“, které nedávno proběhlo v Cubex Centru Praha, tuto problematiku komentoval prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.

Ochrana proti slunci – mýty a realita

únor 19, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Mohlo by se zdát, že k prostředkům a technice ochrany proti slunci již bylo řečeno vše. Přednášející a diskutující ke sdělení „Správné užívání ochranných prostředků proti slunečnímu záření. Co opravdu víme?“ na pařížském 27. kongresu EADV měli za to, že i věci zdánlivě samozřejmé je dobré občas zrevidovat.

Snad se již blýská na hodně dobré časy!

únor 12, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Novým hypotézám a převratným objevům v klinickém výzkumu účinků inhibitorů interleukinů 23 a 17 (IL-23, IL-17) se na kongresu EADV 2018 věnoval prof. Richard Langley, FRCP(C), z Dalhousie University v kanadském Halifaxu. V uplynulých měsících se v oblasti výzkumu i terapie lupénky, ankylozující spondylitidy i psoriatické artritidy událo opravdu mnoho vzrušujícího! A nejsou vyloučena další překvapení. V běhu je řada zajímavých klinických i observačních studií. Posuďte sami! Jejich výsledky zcela jistě ovlivní léčbu doposud úporných kožních i jiných onemocnění.

Environmentální znečištění jako původce kožních nádorů

únor 12, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Jen těžko lze pochybovat o zhoubném vlivu znečištěného prostředí na lidské zdraví. Diskuse je možné vést většinou o důvodech, míře, rozsahu zasažení, formě negativního vlivu a způsobu nápravy. Shoda mezi odborníky panuje v obecné nutnosti prevence, do níž se řadí snížení obsahu znečišťujících substancí a omezení vystavení člověka těmto polutantům. V úvahu je však třeba brát i genetické predispozice, užívání antioxidantů či protizánětlivých látek. Do programu kongresu EADV v Paříži byl zařazen také blok přednášek z environmentální dermatologie, která si postupně nalézá své místo ve výzkumu i mezi vědeckými disciplínami.

Kam směřuje léčba metastatického melanomu?

leden 22, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

V léčbě maligního melanomu došlo v posledních několika letech k řadě změn. Zásadním se stal v roce 2002 objev mutace BRAF V600 znamenající průlom v pochopení etiologie tohoto onemocnění i v rozvoji cílené léčby a kombinovaných terapií. Nové přístupy se vesměs zaměřují na molekulární signalizační uzly BRAF a MEK, imunitní kontrolní body CTLA 4 a PD-1, ale i na první onkolytickou viroterapii nádorů.

Od psoriázy k psoriatické artritidě

leden 16, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Lupénce a jejím souvislostem s psoriatickou artritidou (PsA) se na pařížském kongresu EADV 2018 věnoval prof. Dr. Pascal Joly, PhD., působící v Hôpital Charles-Nicolle ve francouzském Rouen, a prof. Dr. Bruce Kirkham z oddělení revmatologie v londýnské Guy's Hospital. Vyzdvihli především význam pozorného vyšetřování kloubů u nemocných s lupénkou a také nutnost multidisciplinární spolupráce s revmatology při péči o ně. Tato oblast terapie psoriatického onemocnění se totiž stále ještě podceňuje – až u 40 % pacientů s PsA není kloubní postižení dostatečně diagnostikováno a již existující kloubní defekty nejsou správně odhaleny až u 12 % nemocných s kožní formou této nemoci (Mease PJ et al., J Am Acad Dermatol 2013;69:729–735).

Cytokiny v léčbě atopické dermatitidy

leden 16, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Ačkoli atopická dermatitida patří k nejčastějším zánětlivým kožním onemocněním, její léčba, zejména u středně závažných a závažných stavů, je stále limitována. Jak je chápána současná role interleukinů a jaká jednou bude terapie, založená na využití protilátek proti nim?

Mimořádné události hrozí i v dermatologii

prosinec 11, 2018 12:00 Published by Leave your thoughts

Neotřelým tématem letošního kongresu EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) v Paříži byla problematika mimořádných událostí v dermatologii a jejich správného managementu. I přes značnou rozmanitost kožních patologií zde nejsou urgentní situace až tak četné, určité kožní patologie však vyžadují velmi rychlý zásah. S čím se lékaři, co se týká dermatologických obtíží, setkávají na pohotovostech nejčastěji? Jde především o závažné reakce na léky, těžké infekce – přičemž bakteriální převažují nad virovými – dále alergické reakce a nebezpečná vzplanutí zánětlivých dermatóz.

Máme tu nové paradigma léčby psoriázy pro 21. století!

prosinec 5, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Psoriáza – chronické zánětlivé onemocnění kůže mediované působky imunitního systému – se pojí také s významnými komorbiditami. A jelikož se její léze vyskytují kromě jiného i v oblasti hlavy, dlaní, chodidel, kloubů a genitálií, komplikuje svým nositelům život mnoha způsoby. Až u 80 % psoriatiků se během života navíc objeví i postižení nehtů, což s sebou nese další nepříjemné komplikace. Během nedávného kongresu EADV 2018 v Paříži se i těmto aspektům onemocnění lupénkou věnoval prof. dr. dr. Peter C. M. van de Kerkhof z Radboud University Medical Centre v Nijmegen v Nizozemsku.

Co je nového v biologické léčbě psoriázy?

prosinec 5, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Od začátku nového tisíciletí se vědecká pozornost ve velké míře obrací i k léčbě chronických onemocnění a nastupuje seriózní výzkum v oblasti imunoterapie a intenzivní vývoj biologických léčiv. A to i přes značně vysoké náklady. U léčby psoriázy se vedle topické léčby, fototerapie a klasických systémových terapií (a jejich kombinací) zájem odborné veřejnosti stále častěji upírá zejména k novinkám z oblasti biologické léčby. Jaká je současná situace v léčbě psoriázy biologiky na bázi inhibitorů TNF a inhibitorů interleukinů IL-17 a IL-23?