Přímý a nepřímý vliv metastáz u nmCRPC

Prof. Dr. Antonio Alcaraz, PhD, z barcelonské University Hospital Clínic ve svém vystoupení o rozvoji metastáz u non-metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (nmCRPC) řekl: „Víme, že vznik metastáz ústí v závažné důsledky pro onkologicky nemocné osoby. V závislosti na lokalizaci a rozsahu vyvolávají mnohé komplikace i u nmCRPC – zvyšují morbiditu i mortalitu. Včasná léčba přitom dokáže prodloužit interval přežití pacienta bez metastáz. Může se tak na delší čas předejít mnohým komplikacím s metastázami spojeným,“ a odkázal na zdroje Smith MR et al. (N Engl J Med 2018;378:1408–1418) a Hussein M et al. (N Engl J Med 2018;378:2465–2474).

S metastázami se pojí i přímé finanční hledisko (náklady na léčbu), ale i nepřímé vlivy, které se nemocného týkají (absence v zaměstnání, snížení produktivity práce, vyšší nemocnost, předčasná smrt), jak ostatně ukázali Luengo-Fernandez R et al. (Lancet Oncol 2013).

„Pacienty je nicméně záhodno léčit individualizovaně a zvažovat všechny související faktory, jako jsou komorbidity, kinetika PSA a metastatická zátěž organismu,“ sděluje shromážděným odborníkům svůj názor A. Alcaraz.

(red)