Příklady, kdy lze a nelze vysadit kontrolující antiastmatickou léčbu

Koncem března proběhly v kongresovém sále Společenského domu v Luhačovicích již XXVI. luhačovické dny. Tato tradiční odborná akce nabídla nejen setkání lékařů a zdravotníků z různých oblastí respirační medicíny, ale i bohatou diskusi nad zajímavými tématy. Nechyběla ani sekce PRO a PROTI, v níž se tentokrát diskutovalo o možnosti ukončení léčby pomocí preventivních kontrolujících antiastmatik.

Je známo, že vysazení inhalačních kortikoidů (IKS) vede u velké části astmatiků k exacerbacím, část pacientů však po vysazení IKS žádné potíže nemá. Otázkou zůstává, u kterých jedinců lze o ukončení terapie IKS uvažovat a u kterých se to naopak důrazně nedoporučuje. Příklady pro jednu i druhou alternativu shrnuje doc. Milan Teřl z Kliniky pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň.

Podívejte se na krátký komentář (netrvá ani celé 2 minuty):