Pravidla, jak během epidemie COVID-19 vyšetřovat pacienty „na dálku“

I v rámci epidemie COVID-19 a vládou ČR přijatých mimořádných organizačních opatření bude nutné zajistit zdravotní péči o velké množství pacientů s chronickými či akutními potížemi nesouvisejícími s nákazou koronavirem. Pro větší bezpečnost zdravotníků i pacientů může být tato péče poskytována formou elektronické konzultace. Zdravotní pojišťovny akceptovaly, že tento distanční kontakt s pacientem může být po dobu trvání mimořádných opatření vlády vykazován jako cílené klinické vyšetření. Jaká jsou pravidla pro toto vykazování a pro preskripci léků či zdravotnických prostředků?

Chroničtí pacienti, kteří jsou v péči ambulantních specialistů, se během epidemie jistě neuzdraví, tj. budou i ve ztížených podmínkách potřebovat pomoc ambulantních specialistů, a není jistě žádoucí, aby vyhledávali pomoc jinde, respektive aby se koncentrovali v nemocnicích, čímž by jen stouplo nebezpečí jejich nákazy a zvýšila se intenzita ohrožení koronavirem. Na druhou stranu i soukromé ambulance budou potřebovat zajistit dostatečný příjem, aby udržely svůj provoz. Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) proto doporučuje svým členům, aby se v případě, že budou mít dostatek ochranných pomůcek, pokusili fungovat v režimu blízkému tomu, na který byli zvyklí před epidemií.

Aby však nedošlo ke zbytečnému ohrožení pacientů jejich vzájemným kontaktem v čekárně a také aby lékaři nevystavovali zvýšenému riziku nákazy COVID-19 sami sebe a své spolupracovníky, doporučuje SAS poskytovat péči, u níž je to možné, distančně.

Zdravotní pojišťovny (ZP) na základě jednání se zástupci SAS souhlasily s tím, že lékaři mohou elektronickou komunikaci s pacientem vykazovat jako cílené vyšetření (u ČPZP eventuálně i jako kontrolní vyšetření), a bude-li to potřeba, mohou na základě této distanční komunikace předepsat nemocnému léky či zdravotnické prostředky.

Pravidla pro klinické vyšetření pacienta „na dálku“

Podle doporučení rady SAS by lékař měl veškerou elektronickou konzultaci s nemocným (prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailu, telekonference, videokonference apod.) řádně zaznamenat do jeho zdravotnické dokumentace. Kromě vlastního obsahu konzultace by měl záznam obsahovat také informaci o délce telefonického hovoru či telekonference a v případě písemné komunikace by v dokumentaci nemocného měla být založena i její kopie. Spolu s kódem cíleného vyšetření se v takovém případě vykazuje kód 09543 (signální výkon klinického vyšetření), naopak výkon 09513 (telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem) se již v takovém případě nevykazuje.

ZP akceptovaly vykazování výkonu cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem 17. 3. 2020 s tím, že je to možné „po dobu platnosti mimořádných opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2“ (tedy do odvolání).

Na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem lze podle ZP provést také preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. OZP bude akceptovat i recept nebo poukaz na zdravotnický prostředek na neoriginálním dokladu: „OZP bude uznávat také doklady, které nebudou mít charakter originálního dokumentu (recept, poukaz), ale bude se jednat o dokumenty vytištěné ze souboru odeslaného do lékárny/výdejny formou naskenovaného (popřípadě ofoceného) receptu/poukazu. V případě, že je potřeba k úhradě zdravotnického prostředku předchozího schválení revizního lékaře pojišťovny, je OZP připravena zpracovat oskenované/ofocené doklady, které budou předepisujícím lékařem odeslány e-mailem na adresu zdravpro@ozp.cz.“

Rada SAS ambulantní specialisty upozorňuje na to, že při veškeré výše uvedené činnosti musí jít o postupy lege artis, tj. přiměřené v tu chvíli omezeným možnostem ambulance, které by lékaři neměli nepřeceňovat.

Jaká bude bilance letošního roku?

Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví by v nejbližších měsících nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven. Pro následující roky však bude nutné přijmout úsporná opatření a nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu následující ekonomické krize i po ní udržitelné.

Ve chvíli, kdy ještě nelze ani odhadovat dopady epidemie jak celkově na ekonomiku, tak na možnosti jednotlivých ambulancí poskytovat péči, samozřejmě nelze ani předpovídat, jak bude vypadat konečná úhrada jednotlivých ambulancí za rok 2020, byť je to asi otázka, kterou si klade mnoho lékařů. Alespoň částečný optimismus představuje slib VZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV a RBP zachovat předběžné platby na maximální výši bez ohledu na současný pokles výkonnosti (v případě VoZP a ZPŠ je třeba si o to individuálně požádat), čímž de facto ZP poskytují ambulancím bezúročnou půjčku na překlenutí toho nejtěžšího období. ZP také deklarovaly zastavení fyzických kontrol revizními lékaři v ambulancích. Podaří-li se zachovat péči o ambulantní pacienty na maximální úrovni a jejich ošetření mimo centra, kde by byli ve větším nebezpečí ohrožení nákazy COVID-19, zbude zdravotním pojišťovnám v konečném důsledku více peněz, o kterých budou moci zástupci SAS vyjednávat.

(red)