O čem se hovořilo na 55. diabetologických dnech v Luhačovicích

Přestože se diabetologové setkávají na své největší odborné akci již více než 50 let, neztrácejí Diabetologické dny v Luhačovicích na své atraktivitě. Také letošní v pořadí již 55. ročník největšího tuzemského diabetologického kongresu přinesl jednak množství informací o nových trendech v diabetologii, ale současně také tradičně kaleidoskop vědeckých výsledků českých autorů.

Zahájení kongresu bylo jako vždy příležitostí vyzdvihnout autory nejlepších publikací uplynulého roku a ocenit dlouholetý přínos vybraných českých diabetologů. Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS) udělil letos čestné členství MUDr. Marii Lochmanové za dlouholetou ambulantní činnost v péči o diabetiky, dále MUDr. Jitřence Venháčové, která se zasloužila o rozvoj péče o dětské diabetiky ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Čestné členství letos obdržel rovněž prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., dlouholetý člen výboru ČDS, vedoucí Diabetologického centra ve FN Královské Vinohrady v Praze, který je též zakladatelem a redaktorem časopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa.

Syllabova přednáška se věnovala genetice diabetu

Další formou ocenění je přednesení prestižní Syllabovy přednášky. Letos výbor ČDS k této přednášce vyzval doc. MUDr. Štěpánku Průhovou, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze, která si vybrala téma, jemuž se léta věnuje, tedy studium dědičných forem diabetu. I když se podle doc. Průhové genetika dědičných forem diabetu týká pouze cca 3 % pacientů s diabetem, stanovení přesné diagnózy a příčiny vzniku jejich onemocnění pro ně může znamenat možnost zacílit léčbu efektivním způsobem a v některých případech i změnit jejich jinak nepříznivou prognózu. Díky tomu, že se podařilo zavést rutinní genetickou diagnostiku osob s podezřením na MODY nebo novorozenecký diabetes a zároveň významně posílit povědomí o těchto typech diabetu mezi českými diabetology, má Česká republika jednu z největších kohort tohoto diabetu v Evropě.

S diabetem lze provozovat i vysokohorskou turistiku

Se stále aktuálním tématem fyzické aktivity jako součásti životního stylu diabetika, která nejen pozitivně ovlivňuje kompenzaci diabetu, ale někdy jej může ohrozit rozvojem závažné hypoglykemie, vystoupil první den programu zahraniční host, prof. Dr. Tomasz Klupa. Ten působí jako vedoucí Jednotky moderních diabetologických technologií na Klinice metabolických chorob Lékařské fakulty Jagellonské univerzity v Krakově a je předním polským diabetologem, který se zabývá fyzickou aktivitou ve spojení s diabetem, a to jak „rekreačními aktivitami“, tak sportováním v „extrémních“ podmínkách. Důkazem toho je i projekt „5000 metrů nad hladinou cukru“, během kterého zdolala skupina diabetologů z několika polských univerzit s 19 pacienty s diabetem 1. typu výstup na íránskou horu Damávand. Podobné výstupy do velkých nadmořských výšek s sebou nesou četná rizika i pro zcela zdravé lidi (například v podobě tzv. akutní horské nemoci), ovšem pro diabetiky 1. typu představuje takový výstup riziko řady dalších komplikací, například vzniku hypoglykemie nebo metabolické dekompenzace či selhávání glukometrů a dalších přístrojů. Na vrchol Damávandu nakonec vystoupilo 18 pacientů, přičemž nikoho z nich nepotkaly závažné zdravotní potíže, což je dalším důkazem, že i s diabetem se při dodržování jistých pravidel lze vydat do velkých nadmořských výšek.

OSAD se může opřít o nebývalou podporu výboru ČDS

V předvečer 55. diabetologických dnů v Luhačovicích byl do programu kongresu poprvé zařazen i seminář Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD). Kromě praktických informací o činnosti sdružení, se kterými přítomné seznámila předsedkyně OSAD, na semináři vystoupil také doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D., vědecký sekretář ČDS: „Výbor České diabetologické společnosti si je vědom problémů, které mají ambulantní diabetologové. Chtěli bychom tuto skupinu lékařů aktivně podporovat, protože se starají o naprostou většinu našich pacientů v terénu. Rád bych ambulantní diabetology ujistil, že za nimi jako výbor odborné společnosti skutečně stojíme, a důkazem toho je i vytvoření společné pracovní skupiny OSAD a ČDS ČLS JEP, která má již za sebou několik společných jednání jak se zdravotními pojišťovnami, tak i na ministerstvu zdravotnictví, kde jsme měli schůzku i s panem ministrem.“ Podle doc. Prázného se diabetologové nemusejí obávat žádných revolučních změn, spíše lze očekávat postupný vývoj v tom smyslu, že pacienti s nově zjištěným diabetem u praktických lékařů budou přecházet do péče diabetologů až ve stadiu, kdy nebudou kompenzováni prostřednictvím antidiabetické léčby, kterou budou mít praktici k dispozici. Tito diabetici budou tedy přicházet do péče diabetologů o něco později než v současné době, nicméně neplánují se žádné přesuny „lehčích“ pacientů ze současné péče diabetologů směrem k praktickým lékařům. Snahou ČDS je také vytvářet nové výkony a prosadit jejich postupné nasmlouvání zdravotními pojišťovnami. „Chceme apelovat na to, aby plátci tyto výkony nasmlouvávali plošně u diabetologů v celé České republice. Jednáme také se Státním ústavem pro kontrolu léčiv o omezeních preskripce některých antidiabetik, respektive o úhradách u vybraných kombinací léků. Tato jednání však nejsou snadná a jsou dlouhodobá,“ uvedl doc. Prázný. „Jsem velmi ráda, že máme nebývalou podporu vedení České diabetologické společnosti ČLS JEP, jež za námi stojí jako nikdy dříve. Velmi nám to pomáhá při prosazování zájmů ambulantních diabetologů při jednání se zdravotními pojišťovnami či ministerstvem zdravotnictví,“ ocenila snahy výboru ČDS MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD.

Další zajímavosti z programu letošních Diabetologických dnů v Luhačovicích pro Vás připravujeme do nejbližších vydání Dianews. 

(red)