Novosvětská urologická symfonie skřípe?

Svůj názor na nejpodstatnější události na kongresu AUA 2019 vyjádřil prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., z Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové:

Na letošním kongresu Americké urologické společnosti v Chicagu samozřejmě zazněla také sdělení z oblasti uroonkologie. Je zřejmé, že řada témat je společná s českými nebo evropskými konferencemi, nicméně několik novinek se v USA dalo zaznamenat. Nejbouřlivější diskuse proběhla o cytoreduktivní nefrektomii při léčbě karcinomu ledviny osob s metastázami. Zda tedy vůbec tuto operaci provádět, neboť dle realizovaných studií se ukazuje, že přínos tohoto postupu je velice omezený. Strhla se velká diskuse o tom, zda je prezentovaná studie CARMENA skutečně hodnověrná a zda v ní nebyl výběr pacientů nějakým způsobem selektován. Každopádně zazněl závěr: dvakrát přemýšlet, než budeme tyto nemocné k cytoreduktivní nefrektomii indikovat.“

Zhlédnout video (0:59 min)

Zpět na zpravodajství