Nová zkratka v urologii: UAB

Prof. Dr. Jean-Nicolas Cornu, PhD, z Centre hospitalier universitaire (CHU) v Rouen ve Francii se ve svém sdělení věnoval kontroverznímu tématu hypoaktivního močového měchýře. Zmínil rozsáhlou retrospektivní studii s téměř 28 300 realizovanými urodynamickými vyšetřeními (Gammie A et al., Eur Urol 2015) a řekl: „Její výsledky vedly experty k zavedení nové zkratky UAB – underactive bladder. Ukázalo se totiž, že pokud pacient bez přítomnosti neurologického defektu vykazuje známky poruch mikce, abnormalit v sexuální funkci a potíží s vyprazdňováním střev, existuje možnost, že trpí hypoaktivitou detruzoru močového měchýře.“

Na základě těchto zjištění byla navržena pracovní verze definice UAB – dle ní se jedná o komplex symptomů, které naznačují existující hypoaktivitu detruzoru močového měchýře, obvykle charakterizovanou delší dobou močení, s pocitem neúplného vyprázdnění (nebo bez tohoto pocitu) a většinou za přítomnosti mikční nejistoty (nebo bez ní), snížené citlivosti jímání a se slabším proudem moči při močení (Chapple CR et al., Eur Urol 2016). Potvrzení hypoaktivity vypuzovače močového měchýře se zakládá na urodynamickém vyšetření, problematika je však doposud poněkud komplikovaná. Ani co se klinického rozhodování týká, nejsou dosud k dispozici ani žádná jasná doporučení – chirurgické řešení nemusí stav nemocného zlepšit (a je třeba na to nemocného předem upozornit). Snad více objasní definitivní výsledky studie UPSTREAM.

(red)