Nezapomínejme: neděláme veterinární medicínu, ale léčíme pacienta

Koncem března proběhly v kongresovém sále Společenského domu v Luhačovicích již XXVI. luhačovické dny. V rámci odborného programu se diskutovalo například o očkování proti pneumokokům v ordinacích ambulantních specialistů, nových možnostech léčby pacientů s těžkým astmatem, která mj. umožňuje redukci či vysazení systémových kortikoidů, dále o nefarmakologických postupech v alergologii či přístrojové podpoře respirační fyzioterapie nebo péči o pacienty s bronchiektaziemi.

Zajímá Vás, která z témat zaujala doc. MUDr. Petra Čápa, Ph.D., z Centra alergologie a klinické imunologie pražské Nemocnice Na Homolce?

Podívejte se na krátký komentář (netrvá ani celé 2 minuty):