LDL-cholesterol se vine kardiologií jako červená nit

O své dojmy z letošního XXVII. kongresu ČKS 2019 se s námi podělil prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze: „Během bloku České společnosti pro aterosklerózu v rámci XXVII. sjezdu České kardiologické společnosti jsem si uvědomil, že jedno z témat se prolíná mnoha sekcemi tohoto největšího setkání kardiologicky laděné odborné veřejnosti u nás. Je to staré dobré téma snižování hladiny LDL-cholesterolu. Jenom na tomto kongresu byste napočítali nejméně deset nebo možná dvanáct samostatně zaměřených přednášek, které se této problematice více či méně věnují.“

Kontroverzních diskusí přesto vůbec neubývá – je tomu možná skoro naopak. Nenechme se však mýlit, kontroverze jsou to často jen virtuální a v zásadě nejsou vůbec podloženy žádnými reálnými daty.

M. Vrablík k tomu podotýká: „Pořád můžeme říkat a tvrdit, že čím nižší LDL-cholesterol, tím lépe. Přidáváme k tomu i novou pravdu, která se týká délky terapie, neboť je jednoznačně prokázáno, že čím déle tento koncept prosazujeme a udržíme u našich nemocných, tím větší benefit to pro ně znamená. Takže nejenom čím níže, tím lépe, ale také čím déle, tím lépe. Přestože se v diskusích často dostáváme do křížku s takzvanými cholesterolovými skeptiky, tak evidence je zcela nepopiratelná a jednoznačná. Nemohu tedy říci a uzavřít jinak než: LDL-cholesterolu zmar! To je koncept, který jednoznačně prospívá cévnímu zdraví našich nemocných.“