Která fytofarmaka mohou interagovat s onkologickou léčbou?

Česnek, ženšen, sója nebo heřmánek. Nejen mezi onkologickými pacienty je populární názor, že jakékoli přípravky získávané z přírodních zdrojů jsou zdraví neškodné a mohou na něj mít jen pozitivní efekt. Postrádají však informace o tom, že právě fytofarmaka, která jsou na tuzemském trhu zastoupena poměrně významně, jsou vysoce účinné látky asociované i s nežádoucími účinky a především s lékovými interakcemi různého charakteru, jež mohou ovlivnit protinádorovou terapii.

Z hlediska působení fytofarmak na onkologickou léčbu dochází nejčastěji k inhibici, případně indukci enzymatické výbavy nemocného nebo k ovlivnění fyziologických pochodů, které vedou k zesílení farmakodynamického účinku některých léčiv. Důsledkem může být nejen snížení efektivity terapie, ale i ohrožení zdraví.

Třezalka tečkovaná

Využívána je jako antidepresivum, anxiolytikum či sedativum. Jde o vyloženě silný induktor CYP3A4 a CYP2A9, který aktivuje metabolickou výbavu pacienta a vede ke snížení účinnosti onkologických léčiv podávaných ve standardních dávkách – například imatinibu, sunitinibu, irinotekanu či pazopanibu. Interaguje rovněž s dalšími léky, jako jsou antikoncepční přípravky, statiny, blokátory Ca kanálů, inhibitory ACE, warfarin aj.

Grapefruit

Užíván je pro podporu imunity u nachlazení. Jedná se o inhibitory CYP3A4, CYP12, CYP2A6, CYP2C9 a CYP2D6, jenž tlumí metabolismus, což může vést k nutnosti podávat nižší dávky léčiv. Známy jsou interakce s mnoha onkologickými přípravky, například docetaxelem, ale i s ostatními léky (kolchicinem, klopidogrelem, lovastatinem, simvastatinem aj.). Obdobné účinky mohou mít i další velké citrusové plody, například pomelo.

Šišák bajkalský

Používá se jako sedativum, diuretikum, v přípravcích zvyšujících imunitu, při léčbě HIV apod. Inhibuje řadu enzymatických pochodů, čímž zvyšuje účinek mnoha léků, které jsou substráty CYP3A4, CYP2D6, OATP1B1 či BCRP.

Česnek

Indikován je při vysoké koncentraci cholesterolu nebo jako prevence aterosklerózy. Může zvyšovat účinnost antikoagulačních léků, proto je třeba ho přestat užívat zhruba 7–10 dnů před chirurgickým výkonem. Moduluje CYP3A4, takže narušuje pochod metabolismu a stojí za snížením clearance docetaxelu, nevhodný je rovněž při podávání dakarbazinu.

Ženšen

Využíván je jako imunostimulans, roborans či tonikum. Inhibuje P-glykoprotein, rozporuplné jsou pak informace o jeho vlivu na CYP. Neměl by být používán v kombinaci s imatinibem, neboť zvyšuje jeho clearance a riziko hepatotoxicity. S opatrností by měl být podáván při terapii tamoxifenem, cyklofosfamidem či vinka alkaloidy.

Jinan dvoulaločný

Používán je jako nootropikum nebo v léčbě tinnitu. Působí antioxidačně a neuroprotekivně, nevhodný je však u pacientů léčených cyklofosfamidem, taxany či vinka alkaloidy. Významná je jeho interakce také s antiagregancii nebo antikoagulancii.

Třapatka

Je hojně užívána pro stimulaci imunity. Indukuje metabolismus léčiv prostřednictvím vybraných CYP1A2 a CYP3A4, může obsahovat stopy pyrolizidinových alkaloidů, jež jsou hepatotoxické. Významná je interference třapatky především s etoposidem, dále také s tyrozinkinázovými inhibitory, cyklofosfamidem nebo taxany.

Ostropestřec mariánský

Má hepato-, reno- a kardioprotektivní účinky, chrání před radiačním poškozením. Podporuje účinnost některých chemoterapeutik bez zvýšení jejich toxicity, může však vést ke zvýšení expozice losartanu či metronidazolu.

Kurkumovník dlouhý

Ovlivňuje CYP3A4, čímž potenciálně zvyšuje toxicitu vybraných cytostatik – paklitaxelu či vinka alkaloidů. Prokázáno bylo rovněž snížení expozice everolimu a zvýšení expozice sulfasalazinu. Je třeba myslet také na to, že kurkumin je přidáván do přípravků na podporu pohybového aparátu.

Kozlík lékařský

Indikován je jako anxiolytikum či sedativum. I ve vysokých dávkách jde o velmi slabý inhibitor CYP2C9 a CYP2C19, tudíž představuje jedno z nejbezpečnějších přírodních sedativ. Je však nutno ho užívat s rozvahou společně s tamoxifenem nebo cyklofosfamidem.

Heřmánek

Využíván je při slizničních či kožních obtížích nebo jako antiflogistikum. Výrazně ovlivňuje několik izoforem CYP, nicméně pouze pokud ho pacienti popíjejí; při topickém či lokálním užití tomu tak není. Popsány byly možné interakce se zhruba stovkou léků – například tizanidinem, rasagilinem, teofylinem či erlotinibem.

Sója

Používána je jako podpůrná léčba u menopauzy, a to pro svůj obsah izoflavonů (genisteinu). Může ovlivňovat estrogenový receptor, proto je absolutně nevhodná u žen s hormonálně dependentními karcinomy prsu – prokázána byla interakce s tamoxifenem (předpoklad alterace CYP a P-glykoproteinu).

Ostatní fytofarmaka

Ze „superpotravin“, jako jsou například chlorela, spirulina či zelený ječmen, je třeba dávat pozor na potenciální interakce s imunosupresivy a warfarinem. Často využíván je také pepřovník opojný (kava kava), jenž je však silně hepatotoxický v kombinaci s nimesulidem.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na 43. brněnských onkologických dnech 2019 přednesl:
Mgr. Vojtěch Ondra
Masarykův onkologický ústav, Brno