Kongres EAU v Barceloně: opět záplava novinek

Zajímavosti z právě proběhlého kongresu Evropské urologické asociace (EAU) v Barceloně pro nás přímo na místě komentoval MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D., z Urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec: „Letošní ročník kongresu Evropské urologické asociace (EAU) v Barceloně přinesl opět mnoho novinek i pro naši každodenní praxi. Pro mě asi nejzajímavější byly živé přenosy z operací. Z témat, která se probírala na přednáškách, uvedu problematiku využití magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty, které je již letos doporučováno v guidelines EAU. Další z oblastí, jimž byl věnován značný prostor v mnoha přednáškách a sekcích, byl kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC), u nějž se v současnosti oproti minulým letům hlavní pozornost věnuje nemetastazující formě hormon-senzitivního CRPC. Diskutovalo se také o datech ze studie PROSPER, umožňujících použití enzalutamidu v léčbě nemetastazujícího CRPC a já myslím, že se můžeme těšit na dobu, kdy bude tato léčba dostupná i po naše pacienty.“

Zhlédnout video (1:05 min.)