Koho a proč odesílat z regionálního pracoviště do centra?

Základní podmínkou úspěšné léčby pacientů s myelomem je včasná diagnóza a dobrá organizace péče.

O nemocné s myelomem se u nás stará celkem 7 velkých a 12 regionálních hematologických center. Hned od počátku nastává první dělení pacientů, kdy část z nich je indikována k autologní transplantaci, a část nikoliv. U první skupiny vedou regionální centra krátkou indukční léčbu a v jejím průběhu informují „svoje“ příslušné hlavní myelomové centrum, které zařadí tyto nemocné do svých čekacích listin pro transplantace. Hned od počátku by měla být shoda v tom, zda bude provedena jednoduchá, nebo tandemová transplantace. U bezproblémových případů se pak odtransplantovaní vracejí do „svého“ regionálního centra.

Jestliže se pacient k transplantaci naopak nehodí, bude jeho léčba většinou probíhat v regionálním centru – kolegové v těchto velmi dobře fungujících pracovištích již mohou často léčit nejen „talidomidovými“, ale i „bortezomibovými“ režimy, tedy v podstatě standardní terapií pro netransplantovatelné jedince.

Složitější situace panuje u relabujících nemocných. Ti by měli být standardně již v prvním relapsu léčeni „lenalidomidovými“ režimy, ty ale mohou předepisovat pouze hlavní myelomová centra. Všem by jistě pomohlo, kdyby se této možnosti dostalo i hematologickým regionům, po letech jednání to však plátci, až na výjimky, nedovolují. U druhého a dalších relapsů pak terapie těch, kteří mají šanci na vyléčení, přechází ve 100 % případů na hlavní centra, kam by také měli být včas odesláni.

V posledních 20 letech došlo v organizaci a úspěšnosti péče o pacienty s myelomem k ohromnému zlepšení i ve srovnání s řadou vyspělých evropských zemí, což dokládají též data z Registru monoklonálních gamapatií ČR. Negativní stránkou je však přetížení regionálních i hlavních center – pacientů přibývá a všichni víme, že pokud jsou naši nemocní léčeni optimálně, tedy účinně a po delší dobu, pak to znamená nemalou zátěž pro celý systém zdravotní péče.

(red)

 

Jak je u nás organizována péče o nemocné s mnohočetným myelomem – ve 2 minutách komentuje prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.: