Je zahřívaný tabák pro kuřáky bezpečný?

O škodlivosti kouření cigaret není třeba zdravotníky příliš přesvědčovat, zejména ne specialisty, jejichž doménou jsou plicní onemocnění. Také proto sám tabákový průmysl rozšiřuje svou nabídku o tzv. bezpečnější alternativy kouření. Vedle elektronických cigaret jsou další možností produkty fungující na principu zahřívaného tabáku. Ty jsou masivní reklamou prezentovány jako alternativa, která zásluhou menšího množství škodlivin a až 90% snížení emisí vyřeší problémy kuřáků, již nezvládají přestat kouřit. Odpovídá však reálný přínos zahřívaného tabáku teoretickým předpokladům?

Předně si připomeňme, že kouření tabáku je nejvýznamnější samostatnou preventabilní příčinou onemocnění a předčasného úmrtí v ČR. Je jedním z nejzávažnějších faktorů podílejících se i na potížích pacientů s bronchiální obstrukcí. Aktivní i pasivní kouření je významnou vyvolávající příčinou CHOPN a zvyšuje také riziko častých exacerbací asthma bronchiale. Kouření matky v těhotenství a expozice kouření v rodině rovněž zvyšuje riziko vzniku astmatu u dítěte.

Samotný tabákový kouř je dynamický komplex až 7 000 látek, z nichž nejméně 69 je prokazatelně karcinogenních. Viditelná složka tabákového kouře však představuje jen malou část celkového objemu, většinu nevidíme ani necítíme. Cigaretový kouř může přetrvávat ve vzduchu až 5 hodin a na površích v místnostech, kde se kouří, vytváří silně kancerogenní tabákově specifické nitrosaminy. To je mimo jiné důvod, proč by se nemělo kouřit v autech ani uzavřených místnostech, protože i po vyvětrání se v nich tyto škodliviny stále nacházejí.

Zahřívaný tabák – alternativní náhražka kouření

V posledních letech tabákový průmysl rozšiřuje svou nabídku o tzv. bezpečnější alternativy kouření. Vedle klasických elektronických cigaret jsou další možností vaporizéry fungující na principu zahřívaného tabáku. Různí výrobci nabízejí své vaporizéry pod odlišnými firemními názvy – IQOS (Philip Morris International), Glo (British American Tobacco), Ploom Tech (Japan Tabacco), Revo (Reynols American) či Lil (Korea Tobacco).

V principu se jedná o tabákem naplněné tyčinky podobné cigaretám, které se vloží do různě velkého a odlišně tvarovaného vaporizéru, kde se během cca 20 sekund zahřejí na teplotu 280–350 °C a následně je možné z nich po dobu několika minut potahovat. Kuřák tímto způsobem získá velmi podobný zážitek jako při kouření klasických cigaret, přičemž v porovnání s nimi dostává do těla vdechováním uvolňovaného aerosolu dávku nikotinu jen o málo nižší.

Méně škodlivý neznamená bezpečný a nenávykový

Při užívání zahřívaného tabáku nevzniká viditelný kouř ani zápach a výrobci tvrdí, že v porovnání s klasickými cigaretami se při zahřívání tabáku uvolňuje až o 95 % méně škodlivin. I tak kromě nikotinu obsahuje aerosol vznikající zahříváním tabáku velké množství chemických látek. Podle British American Tobacco je v aerosolu z IQOS cca 205 různých sloučenin, včetně aromatických a vonných látek, zvlhčovadel, přírodních látek a plastifikátorů, z toho 82 sloučenin, které nebyly dříve uváděny v cigaretovém kouři. To znamená, že v současnosti není jasné, jaký dopad bude mít pravidelná inhalace těchto látek ve středně a dlouhodobém horizontu na plicní tkáň. Také proto FDA nepovolila firmě Philip Morris uvádět na výrobku IQOS tvrzení, že představují nižší zdravotní riziko než kouření tradičních cigaret.

Na druhou stranu je pravdou, že sledované toxické látky – formaldehyd, akrolein, N‑nitrosonornikotin i acetaldehyd – byly v aerosolu ze zahřívaného tabáku zastoupeny významně méně než při kouření cigaret. Klasické e-cigarety obsahující kapalnou náplň (e-liquid) však z pohledu produkovaných škodlivin vycházejí ještě o něco lépe než zahřívaný tabák.

Evropská respirační společnost (ERS) připouští, že zahřívaný tabák může být pro kuřáka cigaret méně škodlivý, neznamená to však podle ní, že není zdravotně nebezpečný a vysoce návykový.

Pozor na riziko renormalizace kouření

Studie z posledních let prokazují například, že zánět bronchiální sliznice u potkanů, který vzniká po inhalaci tabákového kouře, neustupuje, pokud se inhalace tabákového kouře zamění za aerosol vznikající zahříváním tabáku. Zdá se tedy, že dlouhodobé užívání zahřívaného tabáku může mít navzdory menšímu obsahu škodlivých látek podobně nepříznivý dopad na plicní tkáň jako kouření cigaret.

Podle ERS navíc užívání IQOS nebo GLO podkopává snahu kuřáků přestat kouřit, stejně tak jako snahu exkuřáků zůstat nekuřáky. Zahřívaný tabák může kvůli masivní reklamě zdůrazňující minimální škodlivost představovat pokušení pro nekuřáky a děti a v obecné rovině přinášet riziko renormalizace kouření.

Podle odborníků na léčbu závislostí na nikotinu rozhodně nelze zahřívaný tabák, jako je IQOS nebo GLO, doporučit nekuřákům. Také jej nelze považovat za alternativní prostředek léčby závislosti na tabáku. Pokud však pacient nedokázal přestat kouřit po intenzivní léčbě a s léky první linie (vareniklin, náhradní nikotinová terapie, bupropion), je jistě méně rizikovou variantou kouření.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na XXVI. luhačovických dnech ve Společenském domě v Luhačovicích přednesl:
MUDr. Stanislav Losse
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc