Jak to je a bude s úhradami přímých antikoagulancií?

Jedno z témat panelové diskuse se zástupci plátců péče okomentoval MUDr. Jiří Matuška z hodonínské Cévní ambulance MATMED, s. r. o.: „Během setkání se dvěma zástupkyněmi zdravotních pojišťoven padl v diskusi také dotaz na proplácení terapie přímými antikoagulancii (DOACs), které je v současnosti limitováno na 3, 6 a 12 měsíců, přičemž někteří nemocní vyžadují i dlouhodobější léčbu. Byť sumy vynakládané pojišťovnami na tato moderní léčiva neustále rostou, objem dostupných finančních prostředků je omezený a pojišťovny také vyčkávají na další vývoj cen těchto ne právě levných léčiv. Byla prezentována i tabulka s přehledem růstu objemu plateb za DOACs v minulých letech. Zástupci České angiologické společnosti žádali přítomné reprezentantky plátců péče, aby došlo k prohloubení spolupráce a racionalizace úhrad i léčby tak, aby tomu malému procentu pacientů, kteří potřebují dlouhodobější terapii, mohla být bez větších komplikací podávána a hrazena. Uvidíme, jaká bude odezva, pojišťovny pravděpodobně zatím čekají, jaký bude u této skupiny léčiv finanční vývoj.“

Zhlédnout video (1 minuta):