Jak léčit lehké astma podle GINA 2019?

Většina astmatiků, konkrétně 50–75 %, trpí lehkou formou onemocnění (intermitentním nebo lehkým perzistujícím astmatem) a má jen sporadické potíže. Přesto ani tyto stavy nejsou bez rizika a neměly by se podceňovat, protože 30–40 % urgentně ošetřených těžkých exacerbací představují právě pacienti s lehkou formou astmatu, kteří však špatně spolupracují při pravidelné protizánětlivé léčbě. Tito nemocní pro úlevu při svých sporadických dechových potížích většinou volí pouze inhalaci bronchodilatačních beta-2 mimetik s krátkou dobou účinku (SABA). Taková léčba je ovšem pouze symptomatická a vůbec neovlivňuje chronický zánětlivý proces, jenž je podkladem rozvoje astmatických potíží. Nadměrné užívání úlevové terapie je navíc spojeno nejen se známými nežádoucími účinky beta-mimetik, ale také s maskováním progrese zánětu a rizikem těžkých až fatálních exacerbací. Paradoxně byla inhalace SABA podle potřeby dlouhou dobu zakotvena v guidelines v 1. stupni léčby astmatu. Podle nejnovějších doporučení GINA 2019 nastaly v tomto bodě změny, které v následujícím komentáři ve stručnosti popisuje MUDr. Ester Seberová. Poslechněte si, jaká léčba by měla být u pacientů s lehkou formou astmatu nově preferována.

 

Více podrobností najdete také v článku „Když léčba podle potřeby vede ke kontrole lehkého astmatu“, který vznikl na základě sdělení MUDr. Ester Seberové na XLV. mezikrajských pneumologických dnech v Plzni.