Jak dušnost při CHOPN ovlivňuje partnerské vztahy a sex?

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje závažný nejen zdravotnický, ale i psychosociální problém. Každoročně je v souvislosti s touto diagnózou hospitalizováno přibližně 16 000 pacientů a z toho počtu umírá kolem 3 500 osob. Toto onemocnění však významně zhoršuje i kvalitu života, k čemuž přispívá nejen vlastní plicní symptomatologie a asociované komorbidity, ale také psychické potíže a vztahové problémy nemocných. V partnerské rovině se to týká i sexuálních dysfunkcí, které se vyskytují až u dvou třetin pacientů s CHOPN. Nakolik ventilační porucha a snížená fyzická kondice nemocných ovlivňuje jejich sexuální aktivity? Za jakých podmínek je pro ně sex možný a bezpečný?

O kvalitě života nemocných s CHOPN rozhoduje v první řadě vlastní onemocnění a jeho tíže. Významnou roli v tom sehrává funkční zdatnost pacienta (stav tělesné aktivity, uplatnění v běžném životě a zaměstnání), ale i jeho psychický stav (nálada, postoj k životu, nemoci, vyrovnání se s nemocí, prožívání bolesti či deprese).

Je známo, že nejméně 80 % pacientů s CHOPN prožívá určité obavy, u 60 % se vyskytuje depresivní reakce a u téměř 50 % nemocných přerůstá reaktivní deprese do deprese, která zásadně ovlivňuje vztahy s okolím, včetně vztahu partnerského, k čemuž patří i relativně časté problémy v oblasti sexu.

Sex nemusí být tabu ani u CHOPN

U více než tří čtvrtin pacientů s CHOPN se vyskytují sexuální dysfunkce. Mezi nejčastější patří snížená sexuální apetence, poruchy s dosahováním orgasmu, bolestivá soulož nebo erektilní dysfunkce. Vzhledem k tomu, že problémy v sexuální oblasti většinou souvisejí s dušností, sníženým výkonem nebo jsou důsledkem zdravotních či psychických problémů spojených s nemocí, je dobré pacienty upozornit na to, že při sexu stoupá srdeční frekvence na cca 130 tepů/min, systolický krevní tlak může dosahovat 150–180 mm Hg a dechová frekvence narůstá z průměrných 16/min na 30–40/min, při orgasmu až 50/min. Při délce pohlavního styku 12–15 minut vydá člověk cca 400 kJ, a lze tedy říci, že energetická náročnost je stejná jako u chůze do schodů nebo v hlubokém sněhu. Z toho pak může nemocný odvodit, co, kdy a jak často si může dopřát. Pokud nemocný vyjde bez problémů minimálně do prvního patra, může si dovolit kvalitní partnerský sex, v opačném případě by měl přemýšlet o alternativních způsobech.

Co doporučit pro zlepšení problémů v oblasti sexu?

Pokud jde o sexuální aktivity, lze nemocným s CHOPN doporučit, aby se udržovali v kondici, vybírali si prostor na sex bez vůní, kouře, alergenů a prachu a komunikovali s partnerem o svých možnostech a představách. Před stykem je dobré vykašlat hleny a připravit si u lůžka inhalátor (event. kyslík), popř. užít krátkodobě působící bronchodilatancia. Pacienti s CHOPN by se měli vyhnout sexu v ranních hodinách, kdy je největší zahlenění, po těžkém jídle a alkoholu, a při potížích raději pomalu a zhluboka dýchat do bránice. Při nedostatečné fyzické kondici či špatném zdravotním stavu mohou pacienti využít tzv. úlevových poloh, event. alternativních způsobů sexu (brýle pro virtuální realitu či makety).

KULT partnerství – aneb jak pečovat o dobré vztahy

Je nesporné, že onemocnění CHOPN významně ovlivňuje i kvalitu vztahů. Třetina pacientů má problémy sdělovat emoce, třetina má problémy sdílet strach a obavy a až 75 % nemocných trpí pocitem ztráty porozumění. Platí přitom, že má-li člověk problémy ve vztahu, je jen otázkou času, kdy začne mít problémy v sexu, a má-li problémy v sexu, je naopak otázkou času, kdy mu to naruší i partnerský vztah. Proto je nezbytné problémy řešit a pečovat o vztah a partnerství podle akronymu KULT, kde jednotlivá písmena znamenají Komunikaci, Úctu, Lásku a Toleranci. K tomu přistupuje ještě potřeba porozumění a schopnosti naslouchat.

Co může pacientům s CHOPN nabídnout psychoterapie?

Psychoterapie pomáhá nemocným s CHOPN chápat sebe sama a své hodnoty; posilovat sebeúctu a sebevědomí; zvládat bolest, ale i smutek, hněv, depresi a další emoční tlaky; zlepšovat schopnost naslouchat a komunikovat; objevovat nové způsoby řešení problémů v rodině a partnerství; rozvíjet dovednosti pro zlepšení vztahů; naučit se žít se svou nemocí; hledat a nalézat nové způsoby, jak se vyrovnat se stresem a úzkostí. Cílená pomoc psychologa může výrazně přispívat ke zlepšení pacientova zdravotního stavu a prodloužení doby bez exacerbací, a proto by měla být součástí multidisciplinární péče o nemocné s CHOPN.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na XXVII. moravskoslezských dnech pneumologie v Ostravě přednesla:
doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze