Fyzioterapie u mnohočetného myelomu

Pro nemocné s mnohočetným myelomem neexistují žádná přesná rehabilitační doporučení, nicméně, vzhledem k povaze onemocnění, je nutno se vyvarovat všech tzv. „tvrdých technik“ (manipulace, klasické masáže, případně i mobilizace). Současně se stále u všech onkologických onemocnění považuje za kontraindikovanou elektroléčba.

Typickým klinickým projevem mnohočetného myelomu (MM) je vertebrogenní algický syndrom (VAS) při kompresivních frakturách obratlů. Vzhledem k nízké incidenci tohoto onemocnění (4/100 000) dochází cca u poloviny pacientů k pozdní diagnóze. Do té doby je nemocný léčen pouze symptomaticky, včetně indikace k rehabilitačním terapiím. To může vést k jeho závažnému poškození nevhodně zvolenými procedurami – nejčastěji dochází ke zlomeninám žeber či postiženého obratle.

Základem fyzioterapie pacientů s MM je individuální přístup na podkladě přesně popsaného poškození skeletu a současně znalosti specifik základní diagnózy. Vždy je nutné vytvořit fyzioterapeutický plán – díky podkladům od ošetřujícího lékaře obsahujícím výsledky RTG (CT, MR), prodělané ortopedické výkony a plán základní léčby.

Pro nemocné s MM neexistují žádná přesná rehabilitační doporučení, nicméně, vzhledem k povaze MM, je nutno se vyvarovat všech tzv. „tvrdých technik“ (manipulace, klasické masáže, případně i mobilizace). Současně se stále u všech onkologických onemocnění považuje za kontraindikovanou elektroléčba.

Nejčastěji je k fyzioterapii pacient s MM indikován pro VAS. Základem léčby VAS u těchto nemocných je individuální léčebná tělesná výchova (LTV) na neurofyziologickém podkladě, které předchází komplexní vyšetření zkušeným fyzioterapeutem. Výsledkem je individuální léčebný plán s cílem posílit oslabené svaly a současně uvolnit přetížené svalové skupiny.

V případě VAS jde zejména o aktivaci hlubokých stabilizačních svalových skupin (core trénink), v koordinaci se správnou dechovou aktivitou a současným využitím terapeutických pomůcek, se kterými může pacient následně cvičit i sám doma (overball, velký míč, nestabilní plochy, theraband atd.).

Základem úspěchu je aktivní spolupráce pacienta nejen v ambulanci fyzioterapeuta, ale následně i doma. Nejdostupnější a relativně nejjednodušší terapeutickou pomůckou je výše zmíněný overball. Jde o malý měkký nafukovací míček o průměru 26 cm. Velké míče jsou indikované spíše pro cvičení pod dohledem fyzioterapeuta – vzhledem k větší nestabilitě při cvičení a tím zvýšenému riziku úrazu.

Ve spolupráci s Pacientským klubem mnohočetný myelom jsou na rok 2017 v rámci pravidelných klubových setkání plánovány aktivní vstupy fyzioterapeuta s instruktáží a seznámením pacientů se základními principy cvičení s overballem. Cílem je i vysvětlení nemocným, že se jedná o relativně jednoduché cviky, jež zvládnou bez větší fyzické zátěže a které je možno provádět i v domácím prostředí. I přesto jsou nutné pravidelné kontroly fyzioterapeutem, který reaguje úpravou LTV plánu na aktuální změny stavu pacienta.

Dnes by fyzioterapie měla být nedílnou součástí komplexní léčby pacienta s MM. Nestačí pouze pasivní stabilizace pomocí různých ortopedických pomůcek, farmakologická léčba bolesti a terapie bisfosfonáty. Současná správně vedená léčba zkušeným fyzioterapeutem může mnohdy výrazně zlepšit nejen pohybovou aktivitu pacienta, ale i jeho psychický stav. Každé pracoviště zaměřené na léčbu MM by mělo mít k dispozici fyzioterapeuta, který je seznámen se specifiky této choroby.


Mgr. Pavla Straubová, 
vedoucí rehabilitačního oddělení Medicentrum v Berouně