Praktická pomůcka nejen pro pacienty – virtuální rádce s odbornou garancí

Je jasné, že bez správných informací a znalostí, jak s nimi zacházet, nelze diabetes dobře léčit. To platí jak pro lékaře, tak samotné diabetiky. V ordinaci však lékař nikdy nemá dost času na to sdělit pacientovi vše, co by potřeboval o své nemoci a její léčbě vědět. S využitím webového portálu www.cukrovka.cz bude mít možnost edukovat pacienty častěji, ale přitom s menší časovou náročností a brzy i s dokladovaným výsledkem. Pacient zde navíc najde unikátního virtuálního on-line „poradce“ a jistotu, že veškerý obsah odborně garantují špičky české diabetologie a dalších oborů.

Informací o tom, kolik diabetiků je skutečně v reálné praxi edukováno, není mnoho. Z dat, která vypovídají o edukaci vykázané zdravotním pojišťovnám (což je informace s limitovanou výpovědní hodnotou), je patrné, že v posledních letech je vykázána skutečně podrobná edukace maximálně u třetiny diabetiků. Přitom dle průzkumu v šesti diabetologických centrech, v němž odpovědělo bezmála 400 pacientů, edukaci 3× do roka rozhodně chce 52 % diabetiků a dalších 42 % by ji uvítalo. Počty těch, kteří ji naopak rozhodně nechtějí, se pohybují pouze v jednotkách procent.

Edukační pomůcka pro diabetiky

I když se lékaři snaží edukovat nemocné dle svých možností, je čas v ordinaci bohužel omezený. Pacient navíc ve stresu v ordinaci nemusí správně pochopit vše, co mu lékař říká, nebo následně doma v klidu zjistí, že část informací zapomněl, ale nemá se koho zeptat.

Užitečnou možností, jak přístupnou formou doplnit edukaci diabetiků v ordinacích, je webový portál Cukrovka.cz, kde čtenáři najdou komplexní informace o diabetu garantované redakční radou v čele s profesory Terezií Pelikánovou, Richardem Češkou, Milanem Kvapilem či Františkem Saudkem.

Pacienti se zde mohou seznámit se základními informacemi o svém onemocnění, principy prevence, diagnostiky a léčby diabetu, radami týkajícími se selfmonitoringu nebo doporučeními v oblasti životosprávy. Kromě toho diabetici na portálu najdou vhodné recepty, „vychytávky“ do kuchyně, základní charakteristiky diet i jednotlivých živin, včetně kalorických tabulek. Mohou se seznámit i s praktickými radami, například jak se zachovat, když dostanou chřipku, nebo zda může pacient s diabetem řídit auto.

V současnosti na portál přichází měsíčně cca 15 000 unikátních návštěv s tím, že celkově zobrazí cca 40 000 stránek, a to přestože zatím nebyl nijak aktivně propagován.

Inovativní virtuální „rádce“ vždy po ruce

Nově byl ve spolupráci se společností IBM na portálu Cukrovka.cz spuštěn unikátní interaktivní chatovací program (chatbot), který umožňuje pacientovi zasednout k počítači a v oblastech obecných znalostí o diabetu, selfmonitoringu a dalších klást otázky, na které program v reálném čase odpovídá.

Na otázku typu „Co je to…“ dostane pacient rychlou, stručnou a výstižnou odpověď. Při složitějších dotazech se zobrazí odkaz na danou sekci portálu, kde je problematika  vysvětlena podrobněji. Na rozdíl od jiných webů však na portálu Cukrovka.cz pacienti najdou jen vědecky podložené informace garantované uznávanými odborníky.

Na druhou stranu chatovací program nenahrazuje lékaře. Pacient proto nedostane odpověď na individuální otázky typu „kolik mám aplikovat inzulinu, když mám glykemii 15 mmol/l“. Konkrétní odpovědi na podobné dotazy by mohly být nepřesné (pro správné doporučení by mimo jiné bylo třeba znát bližší charakteristiku pacientova stavu, včetně dynamiky vývoje onemocnění a anamnestických dat), a tudíž pro nemocného nebezpečné. Chatbot proto při podobných otázkách nabízí odpovědi na příbuzná témata, v tomto případě například podrobnosti o moderních možnostech selfmonitoringu, jak si obecně počítat dávky inzulinu, jak pracovat s bazálními analogy. Diabetik tak dostává množství informací, které s danou problematikou souvisejí. Zvyšuje se tím jeho znalost, díky níž může následně při kontrole s lékařem diskutovat již o konkrétních řešeních, která jsou pro něj nejvhodnější.

Portál mohou využívat i diabetologové

V čem může být portál užitečný pro samotné diabetology? Jednak mohou sami pacientovi přímo doporučit, aby si doma v klidu na portálu či v rámci chatovacího programu našel doplňující informace na dotazy, které jej v ordinaci nenapadly, přičemž přidanou hodnotou je šíře zpracovaných témat a jistota odborné garance obsahu a jeho pravidelné aktualizace. Určitě je to lepší varianta, než když pacient sám hledá informace na internetu ty mohou být chybné, nebo dokonce hrubě zavádějící.

Na webu Cukrovka.cz najdou užitečné příspěvky i sami diabetologové. Část určená pro odbornou veřejnost obsahuje mimo jiné informace o možnostech léčby diabetu vycházející z posledního vydání kompendia, jež sepsala a odborně garantuje prof. Pelikánová.

Chystá se odměna za domácí autoedukaci

Do budoucna se chystá ještě užší propojení edukace pacientů v ambulanci a jejich domácího „samostudia“. Fungovalo by to následovně: lékař by pacienta proškolil a pak mu dal kartičku s odkazem na speciální edukační pacientské lekce na portálu Cukrovka.cz, kde by si diabetik mohl vše zopakovat a získat doplňující informace. Součástí lekce by byly také kontrolní otázky, po jejichž správném zodpovězení by nemocný získal certifikát, který by následně mohl předkládat při kontrole lékaři. Ten by tak pro pojišťovnu nejen vykazoval kód edukace pacienta v ordinaci, ale mohl by tímto reviznímu lékaři dokladovat i pacientovo „samostudium“. Kromě toho by získání certifikátu mělo pacienty motivovat k většímu zájmu o svou nemoc a větší spolupráci při léčbě, což by se v konečném důsledku muselo odrazit i ve zlepšení jejich stavu. Pacientské lekce s kontrolními otázkami by tak představovaly nástroj, jak edukovat pacienty častěji, ale přitom s menší časovou náročností a dokladovaným výsledkem.

Dodejme, že z pohledu společnosti IBM byla spolupráce při vývoji chatovacího programu pro české pacienty zatím celosvětově první edukační aktivitou tohoto druhu.

Redakčně zpracováno na základě sdělení, která zazněla na tiskové konferenci „Inovativní spolupráce pro pacienty: Diabetická asociace ČR – IBM“
(red)