Emergentní, tedy závažné

Na letošním brněnském kongresu komentoval diskutovanou problematiku emergentních hypertenzních stavů MUDr. Tomáš Janota, CSc., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Konstatoval:

„Někomu se může zdát, že emergentní hypertenzní stavy jsou jen malou a ne tak významnou součástí problematiky hypertenze. Ale už slovo emergentní naznačuje, že jsou velice závažné a že bychom s nimi měli být dobře seznámeni. A připraveni reagovat. V současných doporučeních Evropské kardiologické a hypertenziologické společnosti je zaneseno především nové, racionálnější rozdělení a uspořádání, jak k této problematice přistupovat. Samozřejmě nás zajímá hlavně to, jak léčit a jak pacienty vyšetřovat. V léčbě nenastaly žádné úplně dramatické změny, problémem u nás je však nedostupnost nebo ne úplně rutinní dostupnost řady léků. Zůstávají ale k dispozici staré dobré známé léky, jako jsou nitráty, urapidil, urapidil s beta-blokátorem nebo Nipruss. Je dobré, abychom i v první linii dobře věděli, jak terapii zahájit, jak léky dávkovat a jak reagovat na eventuální úskalí. Čili musíme být dobře připraveni a mít vše rozmyšlené, protože na rozdíl od jiných hypertenzních stavů zde není čas jít studovat knihy a nějak se na zvládnutí situace připravovat.“