Elektronické cigarety: kontroverzní téma

Je konzumace elektronických cigaret škodlivá nebo představuje bezpečnou alternativu kouření tabákových výrobků? O komentář závěrů práce, která se věnovala sympatomimetickému účinku elektronických cigaret a byla recentně publikovaná v časopise Journal of the American Heart Association jsme požádali prof. MUDr. Evu Králíkovou, CSc., z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Přečtěte si komentovaný článek »

Elektronické cigarety (EC) nejsou jednotným pojmem, zahrnují stovky výrobků na různých principech. Obecně jde o tekutinu, tvořenou nezávadným propylengykolem a gylcerinem, většinou s nikotinem (ale i bez), případně s příchutěmi. Liší se však způsob a teplota zahřívání, případně rychlost uvolňování nikotinu a mnoho dalšího až po vzhled: mohou se podobat cigaretám nebo čemukoli jinému, vapovat lze z libovolných tvarů, včetně přístrojů ve tvaru smartphonů. Právě vapování považuji za vhodnější výraz než EC.

V EC nic nehoří, tedy se nekouří (proto je vhodnější výraz vapování), postrádají tedy několik tisíc látek, které obsahuje kouř. Z toho plyne prostá úvaha, že riziko je ve srovnání s prokazatelně toxickým kouřením minimální, riziko pro okolí prakticky blízké nule. To zohlednil i rozsáhlý přehled z UK z roku 2015, jehož nadpis konstatuje, že EC jsou nejméně o 95 % bezpečnější než kouření (https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review ).

Kardiovaskulární riziko inhalace nikotinu v e-cigaretách

Čistý nikotin není bez rizika, ale toto riziko je velmi nízké – kardiovaskulární riziko při užívání náhradní terapie nikotinem zvýšené prakticky není. Rozhodně se nejedná o hlavní toxickou látkou cigaretového kouře, tou jsou především produkty spalování. Na druhou stranu nikotin má potenciál ovlivnit kardiovaskulární systém, zejména svým sympatikomimetickým působením, jaké popsala i uvedená práce, i když skutečně na velmi malém počtu probandů.

Připomeňme, že první EC, podobné cigaretám (ciga–like), uvolňovaly nikotin velmi pomalu a v malém množství, výrobky z poslední doby („třetí generace“), většinou ve formě kontejnerů, ale umožnují rychlé a významné vstřebaní, podobné dávce po potažení z cigarety. Tento rozdíl je třeba vzít v úvahu při posuzování jejich účinku. Další rozdíl oproti kouření je, že z jedné cigarety se během 8–10 minut potáhne cca 8–10krát, což je následováno arteriálním peakem nikotinu a přestávkou do další cigarety, zatímco z EC je možné vapovat prakticky kontinuálně během celého dne, což vede k nižším, ale kontinuálnějším koncentracím nikotinu bez peaků. To naznačuje menší KV dopad nikotinu (nehledě na absenci kardiotoxických látek tabákového kouře).

Jak velká je reálná škodlivost e-cigaret?

Při posuzování škodlivosti EC bychom vždy měli vidět míru rizik komplexně: je-li alternativou kouření, pak je EC rozhodně bezpečnější možností. Spadá tedy do oblasti harm reduction. Zatím se zdá, že je velmi obtížné přijmout jinde akceptovaný koncept harm reduction v užívaní tabáku. Přitom mezi kuřáky nepochybně existují takoví, kteří nechtějí přestat užívat nikotin nebo nedokázali přestat kouřit ani s intenzivní na důkazech založenou léčbou – pro ně je vapování nikotinu jistě lepší volbou než kouření.

Je fakt, že v některých EC se našly toxické látky (např. formaldehyd, akrolein, nikl), ale vždy to byly jen jednotlivé látky a vždy v mnohonásobně menších koncentracích než v cigaretovém kouři. I vzhledem k výše uvedeným KV účinkům nikotinu nelze říci, že by EC byly neškodné či „zdravé“. Ráda bych však obrátila pozornost těch, kdo mají obavy z toxicity EC, aby se zamysleli nad faktem, že prokazatelně nejtoxičtější forma nikotinu je na trhu volně prodejná, bez omezení míst prodeje a s reklamou možnou v místech prodeje, laciná, bez jednotného balení, snadno dostupná: cigarety. Komunita kontroly tabáku by měla zůstat jednotná.

 

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

 

Literatura:
Moheimani RS et al. Sympathomimetic Effects of Acute E-Cigarette Use: Role of Nicotine and Non-Nicotine Constituents. J Am Heart Assoc. 2017 Sep 20;6(9)