Elektrická vozidla jsou pro pacienty s pacemakerem bezpečná

Elektrická a hybridní vozidla zaznamenávají prudký nárůst na popularitě. Oceňovaný je zejména jejich ekologický provoz a moderní design. Zároveň však vyvstávají otázky o jejich účinku na lidský organismus. Jednou z těch naléhavějších je vliv elektromagnetické interference na funkci srdečních implantabilních elektronických zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo defibrilátory. Podle recentního článku z časopisu Annals of Internal Medicine však obavy v tomto ohledu spíše nejsou na místě.

Elektromagnetickou interferenci (EMI) si lze zjednodušeně představit jako elektrické znečištění, které může implantabilní kardiostimulátor nebo defibrilátor (Cardiac Implantable Electronic Device, CIED) chybně interpretovat jako vlastní srdeční signál. Monocentrická studie mezinárodního týmu autorů provedená v Mnichově sbírala data od 108 nemocných s implantabilním zařízením (CIED). Léčba pomocí kardiostimulátoru či implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) je přitom „zlatým standardem“ v moderní léčbě řady patologických stavů, jako jsou bradykardie, tachykardie nebo srdeční selhání. Investigátoři ve studii zkoumali celkem 42 typů CIED, které pocházely od sedmi různých výrobců; 34 pacientů mělo kardiostimulátor, 74 potom ICD. Vyřazeni byli nemocní s životností baterie méně než 3 měsíce a nemocní s podezřením na malfunkci elektrody. Každému pacientovi bylo přiděleno jedno ze 4 nejčastěji používaných elektrických vozidel na evropském trhu – BMWi3, Nissan Leaf, Tesla Model 85 S nebo Volkswagen e-up! Automobily byly alokovány podle dostupnosti v testovacím centru a hybridní vozidla nebyla do studie zařazena z důvodu maximalizace času v elektricky poháněném režimu.

Elektrická a hybridní vozidla

Sledován byl záznam z CIED, EKG i síla magnetického pole

Výzkumníci měřili sílu magnetického pole uvnitř i v bezprostředním okolí automobilů během testovacího provozu v laboratoři v situaci, kdy pacient seděl na předním sedadle. Podobně hodnocena byla rovněž síla magnetického pole v okolí nabíjecích kabelů během dobíjení a součástí práce bylo samozřejmě také měření v běžném provozu na veřejných komunikacích. Funkci CIED hodnotili na základě EKG dva kardiologové, a to zaslepeně k typu CIED i vozidla. Aktivně byly vyhledávány zejména případné tachyarytmie a nutnost přenastavení CIED.

Magnetické pole bylo nejsilnější kolem nabíjecích kabelů

Síla magnetického pole byla nejvyšší během dobíjení automobilů v okolí kabelů, kdy dosahovala 30,1 až 116,5 μT s tím, že se zvyšovala úměrně s navýšením dobíjecího proudu. Během nabíjení byla síla magnetického pole v celé kabině obecně podstatně slabší než venku a nezávisela na umístění čidla v interiéru vozidla. Tento fenomén lze vysvětlit tím, že konstruktéři elektromobilů s EMI počítají a snaží se ji v interiéru odstínit, primárně za účelem ochrany palubního počítače. Projevy EMI byly sice pozorovatelné na záznamu EKG, nicméně se zdá, že na funkci CIED neměla žádný vliv. Fenomény, jako je chybná stimulace, přenastavení funkce, neúměrné zpomalení nebo zrychlení stimulace, podání nevhodného výboje nebo naopak nepodání výboje indikovaného, se totiž v rámci práce nevyskytly.

Vzácné příhody se nemusely ve studii projevit

Autoři práce však připouštějí, že její limitací byla malá velikost souboru a krátké sledované období. Přesto data naznačují, že používání elektromobilů je pro pacienty s CIED pravděpodobně bezpečné a nemělo by mít vliv na funkci zařízení. Do budoucna se nicméně stále doporučuje monitorování situace a ideálně provedení dalších studií, zejména pro demaskování případných vzácných příhod. Určitá opatrnost bude také třeba při možném zavedení plánovaných tzv. supernabíjecích jednotek automobilů, které by mohly generovat silnější magnetické pole než dosud užívané nabíjecí stanice.

Literatura
Lennerz C, O’Connor M, Horlbeck L, et al. Electric Cars and Electromagnetic Interference With Cardiac Implantable Electronic Devices: A Cross-sectional Evaluation. Ann Intern Med. 2018 Apr 24. doi: 10.7326/M17-2930. [Epub ahead of print]

 

Úskalí a mýty spojené s léčbou beta-blokátory

Víte, kteří hypertonici podle aktualizovaných guidelines nejvíce profitují z podání beta-blokátorů? Podívejte se, které modelové situace doporučuje prof. Jiří Widimský.

Zjistit více »