EAU 2019 HOT NEWS

Rezistence maligních buněk vůči léčbě je při metastatickém kastračně rezistentním karcinomu prostaty (mCRPC) stále palčivým problémem. Kombinování ani sekvenční podávání různých typů léčby (např. abirateronu a enzalutamidu) se z důvodu reakční adaptace či zkřížené rezistence naneštěstí nezdá být příliš účinným. Martin Gleave, ředitel kanadského Vancouver Prostate Center v sekci HOT NEWS, věnované novým objevům v oblasti onkourologie, o těchto snahách prohlásil: „Ke změnám v genomu nádorových buněk dochází po první fázi androgen-deprivační terapie (ADT) a již tady naše léčba pokročilého onemocnění mnohdy naráží na pomyslný strop, a to i při kombinování léčebných postupů. Budeme ještě muset pro karcinom prostaty v pokročilé fázi vyvinout další spolehlivé biomarkery a lépe definovat i detekovat rezistenci tohoto onemocnění vůči terapii. A také lépe vybírat pacienty pro cílenou léčbu i imunoterapii. A při farmakoterapii se zamýšlet nad opravdu racionálními kombinacemi.“ Vědci se v současnosti mimo jiné zaměřují na bádání v oblasti klonální evoluce tumoru i vznikajících metastáz a též na výzkum genetické plasticity v nově vznikajících liniích buněk. A nadále i na inhibici androgenního receptoru, který se zdá být hlavním hybatelem progrese. V tom všem by mohlo napomoci sledování genomických mutací ve velkých souborech pacientů (Quigley DA et al., Cell 2018). Slibná se zdá být i detekce tumorózní DNA v krvi pacientů s pokročilým onemocněním (Wyatt AW et al., Cancer Discov 2018).