Dostupnost a organizace léčby mnohočetného myelomu IV.

V našem posledním návratu k semináři pořádanému 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, najdete souhrn v mnoha ohledech převratného návrhu prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., a České myelomové skupiny, jak by mohli výrobci léků spolu s plátci i poskytovateli péče sdílet rizika – aby se za takto získané prostředky dostalo péče více nemocným s mnohočetným myelomem.

Kam směřuje vývoj v léčbě mnohočetného myelomu?

Zjednodušeně řešeno:

  • od dvojkombinací ke trojkombinacím,
  • od měsíčních nákladů 120 000 Kč k měsíčním nákladům 200 000 až 250 000 Kč, i více,
  • díky novým lékům k zásadnímu posunu léčebných výsledků v relapsu onemocnění: téměř trojnásobnému (2,7×) prodloužení PFS, ale za cenu čtyřnásobných nákladů na rok léčby (trojnásobných, pokud se odečte 30 % pacientů, kteří přeruší léčbu např. z důvodu toxicity – i tak ale jde o více než miliardu korun ročně).

Lze nastavit systém efektivněji?

Cost-sharingové nástroje standardně řeší farmaceutické firmy se zdravotními pojišťovnami. Obvykle se však omezují na prostou slevu, to však nestačí, protože to neřeší problém managementů zdravotnických zařízení, k nimž tak nedoputuje více peněz na větší objem léků.

Risk-sharingové nástroje jsou složitější a vyžadují expertní přístup. Česká myelomová skupina představila svůj návrh, jak snížit náklady na léčbu stávajících pacientů a ušetřené prostředky využít pro další nemocné s mnohočetným myelomem.

R. Hájek připomněl, že návrh reaguje na známý fakt, že v léčbě mnohočetného myelomu nejsou k dispozici klinicky využitelné prediktivní markery účinnosti konkrétní terapie u konkrétního pacienta.

Jak z 1,8 mld. korun ušetřit 10 %…

Ve své podstatě ze všech dostupných léků lze relaps léčit vždy jen tou léčbou, na kterou pacient zareaguje (což nelze určit dopředu), proto je zda návrh, aby první dva cykly léčby v relapsu hradily farmaceutické firmy jako test senzitivity. Z veřejného zdravotního pojištění by se pak hradila jen léčba nemocných s léčebným efektem po 2 cyklech. Předpokládaná úspora nákladů by podle R. Hájka činila cca 10 %.

… a jak dalších 25 %?

Druhou část návrhu tvoří risk-sharing v délce podání. Protože léčba se nemocným podává až do progrese, bylo by vhodné stanovit po domluvě s farmaceutickými společnostmi maximální úhrady individuálně podle inovativnosti léku, jeho účinnosti a ceny. To by mělo přinést dalších 20–25 % úspory ve prospěch dostupnosti terapie pro další nemocné s mnohočetným myelomem.

Celkově by mohly tyto nástroje podle návrhu a propočtu České myelomové skupiny ze stávajících nákladů 1,8 mld. Kč ročně ušetřit asi 25–30 % nákladů na danou léčebnou linii mnohočetného myelomu.

(red)