Dobrý angiologický výsledek léčby raritního ischemického defektu

Laureát Reinišovy ceny MUDr. Róbert Novotný z Kliniky transplantační chirurgie IKEM v Praze ve videorozhovoru o zajímavé práci svého autorského kolektivu mimo jiné sdělil: „Ocenění pro autory do 35 let jsme obdrželi za publikaci kazuistiky spontánní izolované disekce a. iliaca communis u 38letého pacienta. Jde o velice vzácnou diagnózu, která byla doposud publikována jen asi dvanáctkrát na světě. Nemocný byl přijat na našem pracovišti s ischemií stupně IIb a po vyšetření jsme u něj zjistili disekci společné pánevní tepny, přičemž pacient nevykazoval žádné komorbidity ani predispozice k disekci pánevního řečiště. I s ohledem na věk a neznámou prognózu tohoto onemocnění jsme následně nemocného indikovali k endovaskulárnímu ošetření stentingem – disekce byla lokalizována lehce nad ilickou bifurkací. Angiologický výsledek byl dobrý a pacient byl propuštěn domů s tím, že nyní podléhá intenzivnímu screeningu, a to v období 3–6 měsíců, jelikož další vývoj do budoucna není možné predikovat.“

Zhlédnout video (1:10 minuty):