Diabetologický underground aneb když jsou pacienti kreativní

Už před mnoha lety začalo nemocným s diabetem vadit očividné zpoždění rozvoje nových technologií v diabetologii. Nedostatečná konektivita k telefonům, nedotažené aplikace či různá „šidítka“ vedly k tomu, že vznikla iniciativa WeAreNotWaiting, která nečeká na zlepšení technologií ze strany průmyslu, ale vytváří je sama. Ať už se jedná o různé aplikace pro kontinuální monitoraci glukózy či kalkulaci bolusů nebo třeba o hybridní uzavřený okruh. Jak fungují v praxi? Zdá se, že mnohé z nich velmi dobře.

Pokud jde o pacientské úpravy senzorů pro monitoraci glukózy a inzulinových pump, je nepochybné, že zájem o technologii flash glucose monitoring (FGM – okamžité monitorování glukózy) je na vzestupu, neboť senzor není třeba kalibrovat, je plochý, drobný a vydrží 14 dní.  Navzdory těmto praktickým výhodám FGM oficiálně neumožňuje kontinuální monitoraci glukózy (podobně jako senzory CGM), nýbrž „pouze“ monitoraci okamžitou. To se někteří diabetici snaží změnit za pomoci neoficiálních transmiterů, ať už podomácku vyrobených, nebo zakoupených v Číně (MiaoMiao Transmitter), které připojí na senzor, a díky aplikaci na mobilním telefonu mají de facto „CGM“ i s alarmy. Takto vytvořené systémy aplikují zejména při spánku, kdy FGM neumožňuje provádět skenování snímače, aby účinně předcházeli rozvoji hypoglykemie.

Repasování senzorů CGM prodlužuje jejich životnost

Ukazuje se, že CGM a vysílače Dexcom, které v současnosti představují asi nejpřesnější systémy pro kontinuální monitoraci glukózy, jsou podle diabetiků výhodné, ale dost drahé a s nízkou výdrží baterie (například u Dexcom G5 jsou to 3 měsíce). Existuje tudíž snaha o repasování transmiterů (i u nejnovějšího Dexcom G6) – ty se prakticky neliší od originálu, a dokonce je lze nabíjet (i bezdrátově).

Nemocní s diabetem dále často řeší nevyhovující kanyly u inzulinové pumpy DANA, které mají obrácený závit. Vytvořili proto na 3D tiskárně jakousi redukci, která jim umožňuje používat různé kanyly, příhodnější pro jejich organismus. Mimochodem právě z tohoto důvodu se ve Švédsku inzulinové pumpy DANA neobjevily na trhu dříve, než měly kanyly s klasickými závity.

Open source aplikace

Co se týká pacientských aplikací pro CGM, asi nejznámější je open source projekt Nightscout, jenž umožňuje on-line sledování kontinuální monitorace v chytrém telefonu, počítači nebo tabletu. Děje se tak díky tomu, že jsou data ze senzoru odesílána do cloudu, ze kterého si je prostřednictvím zařízení připojeného k internetu může zobrazit kdokoli – například rodič diabetického dítěte (původní smysl projektu) nebo samotný pacient. Aktuálně Nightscout podporuje systémy Dexcom i Medtronic a nabízí vizualizaci údajů uživatelům OpenAPS nebo iOS Loop. Poměrně často se tak v klinické praxi stává, že diabetici ke svým ošetřujícím lékařům přicházejí s vytištěnými reporty, aby je založili do zdravotní dokumentace.

Jinou zajímavou aplikaci pro CGM i FGM představuje xDrip+, k jejímuž vývoji vedla zejména nedostatečná hlasitost alarmů a nemožnost nastavit různé cílové rozmezí pro spuštění alarmů přes den a v noci. U systémů Dexcom automaticky prodlužuje dobu používání senzoru i vysílače, přičemž není potřeba dvouhodinové „zahřívání“ senzoru po jeho výměně (doporučena je hodina) a u Dexcom G5 není nutná kalibrace. V případě systémů Abbott aplikace xDrip+ rovněž prodlužuje dobu aplikace senzoru, nabízí kalibraci a podporuje neoficiální transmitery „FGM to CGM“. Obecně pak umožňuje individuální nastavení alarmů, kontrolu úspěšnosti léčby (procento hypoglykemií, čas strávený v cílovém rozmezí atp.) či odeslání dat do Nightscout a AndroidAPS.

Pacientské uzavřené okruhy

A právě uzavřené okruhy (APS, artificial pancreas system) patří k další oblasti, kterou diabetici vylepšují. Asi k nejznámějšímu pacientskému APS patří OpenAPS, který je určen pro telefony s androidem a podporuje všechny systémy CGM. K dalším výhodám patří dostupnost nejnovější verze algoritmu, možnost dosáhnout nejlepších výsledků, protože je ve vývoji nejdále, a také fakt, že nejsou nutné bolusy u dospělých pacientů léčených inzulinem Fiasp. Nevýhodou může být nutnost využití starších pump Medtronic, složitá instalace a řešení problémů či mnoho komponent. Doporučena je on-line verze (s Nightscout), díky níž lze upgradovat různé funkce.

V ČR je nejrozšířenějším systémem AndroidAPS s integrovaným algoritmem OpenAPS, proto je za ním ve vývoji obvykle o krok pozadu. Tento systém rovněž podporuje všechny senzory CGM a více inzulinových pump, nevyžaduje žádné další zařízení, lze ho spojit s Nightscout a nabízí pokročilou kalkulaci bolusů.

Zcela odlišný algoritmus od OpenAPS má pak systém iOS Loop, jenž je méně pokročilý a je určen pro telefony iPhone. Nevyužívá všechny senzory (pouze Dexcom G4/G5/G6, Enlite a FreeStyle Libre), pacient navíc potřebuje zařízení, které dokáže přeložit signál mezi inzulinovou pumpou a Bluetooth Low Energy, a počítač Mac pro vytvoření placeného účtu. Velkou nevýhodou může být použitelnost jen starších pump společnosti Medtronic.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na 55. diabetologických dnech v Luhačovicích přednesl:
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze