Co také zaznělo během panelové diskuse se zdravotními pojišťovnami?

MUDr. Jiří Matuška z Cévní ambulance MATMED v Hodoníně pro nás a pro Vás na kameru komentoval i další z témat, o němž se diskutovalo během panelové diskuse se zástupci plátců péče (Všeobecné zdravotní pojišťovny a oborových zdravotních pojišťoven), která proběhla v rámci letošních 44. angiologických dní s mezinárodní účastí v Praze. Konkrétně řekl: „Problematika obsazování angiologických praxí souvisí se spádovostí k velkým městům – to znamená, že ve velkých městech je velký počet angiologů a do vzdálenějšího terénu se pravděpodobně nikomu moc nechce. Je ovšem záhodno apelovat na lékaře v přípravě na atestaci i atestanty v tom smyslu, že i v terénu České republiky žijí lidé a že angiologická praxe spadá mezi motivační a zajímavé obory a dá se provozovat i ve zdánlivě odlehlejších či příhraničních oblastech naší země. I výbor České angiologické společnosti by kvitoval, kdyby naši mladí kolegové po atestaci z angiologie šli působit do takových regionů, kde doposud žádný angiolog nepracuje.“

Zhlédnout krátké video: