Co nového v Novém světě?

O novinkách prezentovaných na kongresu AUA 2019 s námi pohovořil prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze:

Mne nejvíce zajímá otázka uroonkologie, takže jsem se hodně zaměřoval na sekce věnované právě této problematice – v nich rezonovala řada zajímavých témat, o nichž máme nové informace. Týká se to třeba využití imunoterapie u nádorů močového měchýře, která se nyní prosazuje i do časnějších forem, třeba do tzv. povrchových nádorů nereagujících na léčbu BCG vakcínou – výsledky prvních studií již byly zveřejněny. U karcinomu prostaty se to týká generalizovaných nádorů, kde se mluví o využití standardních způsobů léčby, jako je chemoterapie, ale i o nových léčebných metodách hormonální léčby, možnostech kombinací, sekvencí a podobně. U nádorů ledvin se například nyní kriticky hodnotí cytoreduktivní nefrektomie a hledá se její nová role. Mluvilo se samozřejmě také o čistě urologických otázkách, jako je technika a novinky v oblasti robotické chirurgie a podobně. Byla to pochopitelně velmi zajímavá konference, tak jako každý rok, a přinesla i letos mnoho nového.“

Zhlédnout video (1:40 min.)