Co nového se urodilo ve vnitřním lékařství?

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, z I. interní kliniky – kardiologické při LF UP a FN Olomouc okomentoval v kuloárech pražského kongresu ČIS 2019 tři pro něj zásadní novinky z letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), které by měly zajímat internisty a kardiology v terénu. Na světě jsou nová doporučení pro diagnostiku a terapii plicní embolie, v nichž se na místo léčiv první volby dostala před warfarin přímá antikoagulancia (DOACs), především pro jejich bezpečnostní charakteristiky. Dále jsou nyní k dispozici i guidelines pro léčbu pacientů s diabetes mellitus a kardiovaskulárním onemocněním, u nichž se výrazněji kupředu posouvají nové třídy antidiabetik (glifloziny a analoga GLP-1), jež se nyní v některých situacích dostávají i před metformin. Třetí novinkou je otázka stanovení vysoce senzitivního troponinu u pacientů bez elevací úseku ST, kteří se dostaví na ambulanci s bolestí na hrudi trvající déle než 2 hodiny – pokud se u nich totiž stanoví hodnota vysoce senzitivního troponinu pod 5 ng/ml, je možno takové nemocné propustit domů, aniž by byla zhoršena jejich prognóza.

Tři zásadní novinky z kongresu ESC 2019 vybral prof. Václavík: