Co mohou nabídnout hlavní myelomová centra?

V současné realitě léčby pacientů s myelomem u nás platí, že většina z nich dříve či později projde péčí (nebo minimálně konzultací) v některém ze 7 myelomových center. Co všechno mohou tato specializovaná pracoviště, kromě transplantací, nabídnout?

V roce 2018 se poněkud snížil ekonomický tlak na hlavní centra a významně se zlepšily možnosti standardní péče – například revlimidové režimy jsou z tohoto pohledu v podstatě vyřešené.

Příznivou skutečností je rozšíření léčebných možností. Zásadní jsou dvě: vedle zrušení tzv. „stop rules“ v udržovací léčbě lenalidomidem je to především schválení nového léčebného režimu KRd, kde se s dvojkombinací Rd, tedy revlimid a dexametazon, kombinuje nový inhibitor proteazomu karfilzomib. Tuto schválenou trojkombinaci s úhradou je možné, s jistým ekonomickým omezením, předepisovat již od loňského roku.  Představuje velký pokrok a skokové zlepšení prognózy u prvního i dalších relapsů. Vede totiž k podstatnému prodloužení doby do progrese až o 1 rok.

Třetí možností, kterou mohou hlavní centra někdy pomoci, jsou risk-sharing programy, které, do jisté míry, umožnují používat i další nové léky.

A konečně čtvrtým, hojně využívaným benefitem, je možnost zařazování nemocných do klinických studií. Česká republika dlouhodobě patří k zemím, které jsou v této oblasti velmi činné, vždyť v hlavních myelomových centrech je takto léčeno 30–40 % pacientů. Je to určitě dobře, jelikož klinická studie je v podstatě win-win situací pro všechny zúčastněné – nejen pro pacienty, ale i pro celý systém zdravotní péče. Zdá se, že si tuto příznivou skutečnost začínají uvědomovat i managementy nemocnic a pojišťovny.

(red)

* Nejdůležitější změny v doporučeních pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu ve 2 minutách – komentuje prof. Ivan Špička: