Co je lepší? VTD, nebo VRD?

Integrovaná studie španělských a francouzských autorů (Rosiñol L et al., OAB-001, Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019;19/10 Suppl./:e1–e2) srovnávala léčebné režimy VTD a VRD v rámci indukční léčby u nemocných před autologní transplantací kostní dřeně (ASCT). Cílem bylo porovnat standardní parametry úspěšnosti terapie, například dobu do progrese (TTP), léčebnou odpověď, respektive minimální reziduální chorobu (MRD) – tedy to, jak hluboká příslušná léčebná odpověď vlastně je. Až donedávna byla totiž v tomto smyslu posuzována a srovnávána hlavně kompletní remise. Dnes se používají kvalitnější léčebné odpovědi, a to molekulární či imunofenotypová kompletní remise, které umožňují mnohem podrobnější sledování zbývajícího postižení organismu nádorem.

MyelomaMultiplex

VTD (bortezomib-talidomid-dexametazon) je základní režim, který je i v ČR využíván především v rámci terapie pacientů s transplantabilním mnohočetným myelomem (MM) jako přípravná, indukční fáze před ASCT. „Tento režim má své výhody, ale i nevýhody. Bortezomib i talidomid jsou bohužel poměrně neurotoxické přípravky, jejich podávání je tedy provázeno rizikem rozvoje neurologických nežádoucích účinků v průběhu léčby, které mohou dlouhodobě přetrvávat i po jejím skončení,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, první tajemník České myelomové skupiny (CMG). Výhodou režimu VRD (bortezomib-lenalidomid-dexametazon) je přítomnost lenalidomidu, který vykazuje jen minimální neurotoxicitu, proto celková toxicita této kombinace je, ve srovnání s VTD, mnohem menší.

Když byla provedena srovnání výstupů z klinických studií, které používaly jako indukční režim VTD nebo VRD (6 cyklů), tak bylo zjištěno, že ve všech sledovaných parametrech, včetně toxicity, je mnohem výhodnější režim VRD. „U nás jej zatím můžeme od začátku roku 2019 používat bez schvalování pojišťovnou u nemocných starších 70 let, kteří nebudou transplantováni. Na ostatní pacienty přijde řada v dohledné budoucnosti, kdy na režim VRD zřejmě plně přejdeme. Odhaduji, že se tak stane přibližně za dva roky, kdy u nás skončí patentová ochrana lenalidomidu. Můžeme očekávat příznivější ceny a budeme jej moci využít i v rámci udržovací léčby, což se již v řadě zemí děje, protože se prozatím jedná o nejúčinnější terapii po transplantaci,“ předpokládá V. Maisnar s tím, že do budoucna bude režim VRD zřejmě dále obohacen o přítomnost účinné protilátky, a není vyloučeno, že z něj bude naopak eliminován (či výrazně omezován) kortikoid, který je paradoxně z celé této palety léčiv nejtoxičtější. Kortikoidy dost možná zůstanou indikovány jen jako profylaxe možných alergických reakcí před podáním jiných přípravků, například protilátek.

(red)

Na exkluzivní videokomentář prof. Vladimíra Maisnara k tomuto tématu se můžete podívat zde: