ČDS klade důraz na používání monitorace pomocí senzorů

Jedno ze sympozií České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS), které bylo součástí letošních diabetologických dnů v Luhačovicích, představilo nově připravovaná doporučení pro léčbu pacientů pomocí moderních technologií, jako jsou inzulinové pumpy a monitorace glukózy. Nová doporučení, která jsou v současnosti finalizována, se týkají diabetiků 1. typu nebo nemocných s diabetem 2. typu léčených intenzifikovaným inzulinovým režimem. Jejich cílem je jít s dobou a přizpůsobit se moderním formám léčby a jejího monitoringu.

Podle doc. MUDr. Martina Prázného, Ph.D., vědeckého sekretáře ČDS, se jedná o koncepční změnu, jejíž podstatou je preferování kontinuálního monitoringu glukózy pomocí senzorů u pacientů s intenzifikovanou inzulinoterapií, ať už s použitím inzulinových pump nebo per, před měřením tradičními glukometry. Z publikovaných důkazů totiž vyplývá, že na kompenzaci diabetu u pacientů s intenzifikovaným režimem má mnohem větší vliv způsob selfmonitoringu než metoda aplikace inzulinu.

Celý komentář doc. Martina Prázného si poslechněte ZDE.

Výsledky studie COMISAIR podporující preferenci monitorace glykemie pomocí senzoru ve srovnání s glukometry si můžete prohlédnout ZDE.