Budoucnost patří hmotnostní spektrometrii

Pro sledování monoklonálních imunoglobulinů (paraproteinů) a aktivity onemocnění (MRD) se bude v dohledné budoucnosti zřejmě používat i hmotnostní spektrometrie. Ve srovnání s elektroforézou či imunofixací jde o výrazně citlivější metodu, s jejímž testováním již na renomované Mayo Clinic ve Spojených státech začali a první výsledky (Murray D et al., Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019;19-Suppl:e45) představili na IMW.

Je známo, že každý myelom má monoklonální gamapatii nejasného významu v předchorobí, není ale jasné, ze které se nakonec vyvine. Právě tyto gamapatie jsou nejcitlivěji prokazatelné hmotnostní spektrometrií. „Do budoucna budeme pomocí této metody sledovat myelomy po léčbě a detekovat jejich aktivitu, a budeme metodu prosazovat podobně, jako teď činíme s průtokovou cytometrií,“ předpovídá prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, první místopředseda České myelomové skupiny (CMG), a připomíná, že také monoklonální imunoglobulin je produkován buňkami, pro jejichž průkaz je tato metoda nejvhodnější: „Měli bychom obecně prokazovat příčinu, nikoliv následek, aktivitu mnohočetného myelomu však dnes dlouhodobě sledujeme právě cestou analyzování následku a funguje to. Netýká se to ovšem myelomů, které paraprotein neprodukují. Možná to bude fungovat pomocí citlivější hmotnostní spektrometrie, pokud se nám ji podaří zavést do praxe, což odhaduji v horizontu 5 let. U nás v Hradci Králové to budeme dělat také z důvodů výzkumných, kdy se budeme pokoušet prokazovat nádorové protilátky u pacientů v kompletní remisi, jejichž vlastní imunita určitým mechanismem opětovný rozvoj onemocnění blokuje.“

(red)