Buďme aktivní na evropské úrovni!

Během 25. výroční konference Slovenské urologické společnosti SLS přizval generální tajemník Evropské urologické asociace (EAU) prof. Christopher Chapple, BSc, FRCS (Urol), FEBU, i české urology ke spolupráci v rámci referenční sítě eUROGEN (eurogen-ern.eu), která se právě nyní otevírá pro nové členy a účastníky. Tato evropská iniciativa odborníků se zájmem o vzácná, maligní a funkční urogenitální onemocnění pracuje pod záštitou Evropské komise s rozpočtem 50 milionů EUR a s podporou všech národních odborných urologických společností členských států EU pro blaho nemocných trpících těmito poruchami.

Smyslem tohoto projektu je zajistit pacientům rychlejší vyšetření specialisty, spravedlivější přístup k diagnostice, léčbě a následnému sledování jejich nemoci, jakož i podpora specializovaných diagnostických a intervenčních center, a také aktivnější sdílení odborných informací o této problematice.

V západní Evropě je trend omezovat způsobilost urologů k provádění určitých chirurgických zákroků, proto se v rámci sítě eUROGEN klade důraz na podporu cestování odborníků za pacienty (a ne naopak) a také na kvalitní proškolování a trénink těchto cenných evropských specialistů. Do referenční sítě eUROGEN bylo prozatím zařazeno 29 kvalifikovaných evropských pracovišť z 11 zemí a též odborníci z ČR jsou srdečně zváni k účasti v tomto celoevropském projektu.

Prof. Chapple se také pro zpravodaj UROLOGUM.cz vyjádřil ke specifikům léčby OAB a k její budoucnosti.

Zhlédněte videozáznam v délce 1:03 min.

 

Zpět na zpravodajství