Antikoagulace ve specifických situacích

MUDr. Tomáš Hauer, působící v Cévním centru České Budějovice, komentoval sdělení, které se na letošních Angiologických dnech zabývalo úskalími podávání antikoagulancií ve specifických terapeutických situacích: „V této přednášce byly zmíněny i přednosti přímého antikoagulancia apixabanu při použití v konkrétních specifických situacích, jako je například proximání ileofemorální žilní trombóza či plicní embolie. Pacienti s těmito defekty byli hojně zastoupeni v registrační studii apixabanu AMPLIFY i v jejích pokračováních, přičemž tento lék prokázal i u těchto osob srovnatelnou účinnost s komparátorem warfarinem i dobrý bezpečnostní profil, ve smyslu redukce velkých a závažných krvácení. To koneckonců ukazuje i praxe, kdy lékaři podávají pacientům s velkými trombózami či plicní embolií v případě méně závažných průběhů přímo apixaban a v závažnějších případech toto DOAC po předléčení přímým kontinuálním heparinem či jeho nízkomolekulární formou. Po stabilizaci stavu se poté navazuje týdenní terapií 5 mg apixabanu 2× denně 2 tablety a další léčba pokračuje v domácím prostředí po propuštění z nemocnice.“ Jak data z reálné praxe, tak i zkušenosti T. Haunera dokazují, že se jedná o funkční a bezpečné řešení.

Zhlédnout video (1:20 minuty):