Ani HDL-cholesterol nezůstává pozadu a stále překvapuje

Co si o starších i nejnovějších výzkumech ovlivňování hladin HDL-cholesterolu myslí prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., z II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň? Poslechněte si její názory z letošního brněnského kongresu ČKS sami:

„Z historických epidemiologických studií víme, že čím je vyšší hladina HDL-cholesterolu, tím je nižší riziko infarktu myokardu i dalších aterosklerotických vaskulárních příhod. V poslední době však některé studie ukazují, že ani vysoký HDL-cholesterol nemusí být kardioprotektivní! Jsou to studie, které sledovaly například léčbu torcetrapibem, což je lék, který významně zvyšuje HDL-cholesterol, avšak přitom nedochází k regresi aterosklerotického plátu ani k redukci kardiovaskulárních příhod,“ pronáší na kameru prof. Rosolová.

Další subanalýzy ukázaly, že vysoký HDL-cholesterol (> 1,8 nebo > 2 mmol/l) je spojen s jinou částicovou strukturou. Jeho částice jsou zde větší a zřejmě nemají schopnost reverzního transportu, kdy odnášejí cholesterol z makrofágů a ze stěny arterií do jater a tím vlastně snižují jeho aterogenitu.

H. Rosolová k tomu mimo jiné říká: „Takže nás asi čeká veliký výzkum v oblasti HDL-částic. Hledají se parametry, které by HDL-částici lépe charakterizovaly, a následně se samozřejmě budou hledat i léky, které zvýší výskyt kardioprotektivního antiaterogenního HDL-cholesterolu a nikoliv jenom prostou hladinu HDL.“