2019: nové výzkumy a léčiva v kardiologii

Které z prezentovaných novinek zaujaly prof. MUDr. Věru Špinarovou, Ph.D., FESC, z I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA v Brně? Vyslechněte si, co nám v kuloárech brněnského kongresu ČKS řekla na kameru:

„Skupina pozitivně inotropních látek patří v terapii srdečního selhání k velice zajímavým lékům – ovšem klasická inotropika jsou sice účinná, ale mají také pro pacienta nežádoucí účinky, a to zejména v tom, že vyčerpávají myokard a jsou arytmogenní. Nemohou se tedy podávat dlouhodobě a mohly by zvyšovat i mortalitu,“ říká prof. Špinarová.

I proto existují snahy vytvořit taková léčiva, která by byla přínosem pro nemocné s těžkým srdečním selháním a u nichž by tyto nežádoucí účinky byly eliminovány.

V. Špinarová v této souvislosti zmiňuje právě probíhající výzkum: „Jedním ze zajímavých léčiv je omekamtiv mekarbil, který účinkuje jiným způsobem – neaktivuje sympatikus, nepůsobí ani přímo přes vápníkové kanály, ale metabolickou cestou přes ATPázu. Dokáže vyvolat silnější stah srdce a zapojit při něm do akce více myofibril. Tím pádem by se mělo eliminovat riziko vzniku arytmií a vyčerpávání myokardu. Lze to přirovnat k situaci, kdy při tahu za lano táhne více rukou. Což by mohlo být příslibem pro pacienty s dekompenzací těžkého srdečního selhání, ale i pro ty, již vykazují těžké srdeční selhání jako takové.“