2 nejčastější opominutí v péči o astmatiky

Hitem poslední doby v medicíně je nástup cílené biologické léčby a moderních technologií. Vybraným pacientům přinášejí dramatické zvýšení efektivity terapie i kvality života. Nejinak je tomu v oblasti astmatu, byť se nové léčebné možnosti týkají jen zlomku nemocných. Jsou u ostatních pacientů naplno využívány možnosti standardní léčby? Na co se v dnešní hektické době v péči o astmatiky podle doc. MUDr. Milana Teřla, Ph.D., z Kliniky pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň v praxi nejčastěji zapomíná?

Podívejte se, kterých 2 hlavních chyb byste se měli vyvarovat: